BÀI TẬP HÓA HỌC HỮU CƠ TẬP 1

Share:

THƯ VIỆN ^ 11WX _.......

Bạn đang đọc: Bài tập hóa học hữu cơ tập 1

_GS.TS. NGUYÊN HỮU ĐĨNH (Chủ biên)ĐẠI HỌC NHA TRANGĐẶNG ĐÌNH BẠCH - PGS. TS. LÈ THỊ ANH ĐÀOrs. PHẠM HỮU ĐIỂN - TS. PHẠM VĂN HOAN1000 BÀI từ LUẬN VÀ TRẮC NGHIỆMTHU VIEN DH NHA TRANG• Bao gốm háu hét những loại họp chất hữu Cữ• Tứ danh pháp, càu trúc đên tinh chât• từ phồng thi nghiệm dên công ty may• cách thức hoá học và phương pháp vật li• Xây dựng phong cách tư duy độc lập, sáng tạo3 0 0 0 0 1 7 4 5 23000017452NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC


Page 52 và 53:

a) HCHO + (CH3)2CH CH(CH3)CI 1=0.h)

Page 54 and 55:

V.36. Hãv viết sơ vật dụng điều

Page 56 & 57:

V.47. Hãy chấm dứt các sơ đ

Page 58 và 59:

V.57. Hãy điền chữ Đ (đúng

Page 60 và 61:

^íưửlng V IHIĐROCACBON THƠMA

Page 62 và 63:

VI. 13. Dự đoán sản phẩm ch

Page 64 and 65:

VI.26. Từ benzen và chất hữu

Page 66 and 67:

b) Khử naphtalen bởi hỗn h

Page 68 & 69:

VII.17.VII.18.VII.19.VII.20.VII.21.

Page 70 and 71:

V IIIDÄN XU AT HALOGENA -B Ä I T

Page 72 and 73:

V III.ll.a) Viết cách thức phản

Page 74 và 75:

d) Bromxi">c) (CH3)3CBr _KgHZCjL^OH >d) Bromxi

Page 76 & 77:

g) p-CH3-C">c) C6H5CH2CH3 —ậ - > g) p-CH3-C

Page 78 và 79:

VIII.44. Bội nghịch ứng thuỷ phân

Page 80 & 81:

e) (C6H3)3P. M) (C6H3)4Pb.f) CH3CH2

Page 82 và 83:

1-Phenyletan-l">b) C6H5C0CH3 ------> 1-Phenyletan-l

Page 84 và 85:

c) Clorophot hay đimetyl (2,2,2-tr

Page 86 and 87:

9oế(uửPnỹ XANCOL- PHENOL- ETE

Page 88 & 89:

b) Hãy viết công thức chiếu

Page 90 và 91:

X.25.

Xem thêm: 5 Phần Mềm Hack Wifi Miễn Phí Trên Máy Tính Pc, Ios, Android

Khi mang đến ancol A phán ứng v

Page 92 and 93:

c) Pb(OAc)4.d) HIO4.e) KHS04, t°.

Page 94 & 95:

b) Giải thích công dụng chốn

Page 96 and 97:

X.60. Hãy nêu phần lớn ứng dụn

Page 98 & 99:

Vokươny X IANĐEHIT XETONA - BÀI

Page 100 and 101:

XI.11. Lập sơ đồ đưa ho

Page 102 & 103:

XI.23. Viết phương trình phả

Page 104 & 105:

b) O + n h 2 - n h 2onc) H3C - ^ ,

Page 106 và 107:

với iot trong môi trường xung quanh ki

Page 108 và 109:

c CH I ">B. C6H5C H 0+C H 3C1 AIC"2 >c CH I

Page 110 và 111:

XI.67. Hợp hóa học nào sau đây

Page 112 & 113:

Page 114 & 115:

XII.12. Hãy tìm bí quyết cấ

Page 116 và 117:

a) Xác định kết cấu của e

Page 118 và 119:

c) C6H5CHO + CH2(COOH)2 ...Pip-eric

Page 120 & 121:

XII.42. Lý giải các hiện t

Page 122 & 123:

XII.53. Thành phầm của phản

Page 124 and 125:

c h 2c h 2c h 3II)K 2C r 2O7/H2SO4c

Page 126 and 127:

II > III > IV. B. I > II > I">A. I > II > III > IV. B. I > II > I

Bài viết liên quan