Các Loại Sổ Kế Toán

Share:

Ngày 26 mon 8 năm 2016, bộ tài chính ban hành Thông tứ 133/2016/TT-BTC hướng dẫn cơ chế kế toán doanh nghiệp bé dại và vừa về nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập cùng trình bày report tài chính của doanh nghiệp.

Bạn đang đọc: Các loại sổ kế toán

Ban hành cố nhiên thông tứ là bộ biểu chủng loại kế toán giành riêng cho doanh nghiệp nhỏ dại và vừa trong đó có các loại sổ kế toán tài chính và vẻ ngoài sổ kế toán tài chính dành cho khách hàng vừa cùng nhỏ.

Sổ kế toán có sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán bỏ ra tiết. Sổ kế toán tổng hợp, gồm: Sổ Nhật ký, Sổ Cái. Sổ kế toán bỏ ra tiết, gồm: Sổ, thẻ kế toán chi tiết.

1. Các loại sổ kế toán và bề ngoài sổ kế toán

a. Sổ kế toán tài chính tổng hợp

Sổ Nhật ký dùng để làm ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chủ yếu phát sinh trong từng kỳ kế toán với trong một niên độ kế toán theo trình tự thời gian và tình dục đối ứng những tài khoản của các nghiệp vụ đó. Số liệu kế toán trên sổ Nhật cam kết phản ánh tổng số phân phát sinh mặt Nợ và bên có của tất cả các tài khoản kế toán thực hiện ở doanh nghiệp. Sổ Nhật ký đề xuất phản ánh không hề thiếu các câu chữ sau:

+ Ngày, tháng ghi sổ;

+ Số hiệu và ngày, mon của bệnh từ kế toán dùng làm địa thế căn cứ ghi sổ;

+ tóm tắt nội dung của nhiệm vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

+ Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

Sổ Cái dùng làm ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài thiết yếu phát sinh vào từng kỳ với trong một niên độ kế toán tài chính theo các tài khoản kế toán tài chính được chính sách trong chế độ tài khoản kế toán vận dụng cho doanh nghiệp. Số liệu kế toán trên Sổ cái phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình và kết quả vận động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Sổ Cái buộc phải phản ánh không hề thiếu các văn bản sau:

+ Ngày, mon ghi sổ;

+ Số hiệu với ngày, tháng của triệu chứng từ kế toán sử dụng làm căn cứ ghi sổ;

+ tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chủ yếu phát sinh;

+ Số chi phí của nhiệm vụ kinh tế, tài chủ yếu phát sinh ghi vào bên Nợ hoặc bên gồm của từng tài khoản.

b. Sổ, thẻ kế toán bỏ ra tiết

Sổ, thẻ kế toán chi tiết dùng để ghi chép những nghiệp vụ ghê tế, tài bao gồm phát sinh tương quan đến các đối tượng kế toán quan trọng phải theo dõi cụ thể theo yêu ước quản lý. Số liệu bên trên sổ, thẻ kế toán chi tiết cung cấp những thông tin giao hàng cho việc quản lý từng các loại tài sản, nguồn vốn, doanh thu, túi tiền chưa được chi tiết trên sổ Nhật cam kết và Sổ Cái. Số lượng, kết cấu những sổ, thẻ kế toán cụ thể không công cụ bắt buộc. Những doanh nghiệp căn cứ vào quy định mang tính chất hướng dẫn tại cơ chế kế toán về sổ, thẻ kế toán cụ thể và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp lớn để mở các sổ, thẻ kế toán chi tiết cần thiết, phù hợp.

c. Các vẻ ngoài sổ kế toán

– hiệ tượng kế toán Nhật ký kết chung;

– vẻ ngoài kế toán Nhật ký – Sổ Cái;

– vẻ ngoài kế toán bệnh từ ghi sổ.

Trong mỗi vẻ ngoài sổ kế toán gồm có quy định ví dụ về số lượng, kết cấu, chủng loại sổ, trình tự, phương thức ghi chép và mối quan hệ giữa những sổ kế toán.

2. Bề ngoài kế toán Nhật cam kết chung

a) Nguyên tắc, đặc trưng cơ bạn dạng của hiệ tượng kế toán Nhật cam kết chung: tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chủ yếu phát sinh đều nên được ghi vào sổ Nhật ký, mà giữa trung tâm là sổ Nhật cam kết chung, theo trình tự thời hạn phát sinh cùng theo nội dung tài chính (định khoản kế toán) của nhiệm vụ đó. Kế tiếp lấy số liệu trên các sổ Nhật ký kết để ghi Sổ loại theo từng nhiệm vụ phát sinh. Vẻ ngoài kế toán Nhật ký tầm thường gồm các loại sổ đa số sau:

– Sổ Nhật ký chung, Sổ Nhật ký đặc biệt;

– Sổ Cái;

– những sổ, thẻ kế toán chi tiết.

b) Trình từ bỏ ghi sổ kế toán tài chính theo hình thức kế toán Nhật ký kết chung (Sơ đồ dùng 01 bên dưới đây)

– sản phẩm ngày, địa thế căn cứ vào những chứng từ đang kiểm tra được sử dụng làm địa thế căn cứ ghi sổ, trước nết ghi nhiệm vụ phát sinh vào sổ Nhật cam kết chung, sau đó căn cứ số liệu vẫn ghi trên sổ Nhật ký thông thường để ghi vào Sổ dòng theo các tài khoản kế toán phù hợp. Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán cụ thể thì đôi khi với vấn đề ghi sổ Nhật ký kết chung, các nghiệp vụ tạo ra được ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan.

Trường hợp đơn vị mở những sổ Nhật ký quan trọng đặc biệt thì hằng ngày hoặc định kỳ, căn cứ vào các chứng từ được sử dụng làm địa thế căn cứ ghi sổ, ghi nhiệm vụ phát sinh vào sổ Nhật ký quan trọng đặc biệt liên quan. Định kỳ (3, 5, 10… ngày) hoặc cuối tháng, tùy cân nặng nghiệp vụ vạc sinh, tổng vừa lòng từng sổ Nhật ký đặc biệt, rước số liệu nhằm ghi vào những tài khoản tương xứng trên Sổ Cái, sau khoản thời gian đã loại bỏ số trùng lặp bởi một nhiệm vụ được ghi mặt khác vào các sổ Nhật ký đặc biệt quan trọng (nếu có).

Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ Cái, lập Bảng bằng vận tài khoản. Sau thời điểm đã kiểm tra so sánh khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ chiếc và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các Sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập các báo cáo tài chính. Về nguyên tắc, Tổng số tạo ra Nợ cùng Tổng số phân phát sinh có trên Bảng cân đối tài khoản phải bởi Tổng số tạo nên Nợ cùng Tổng số phạt sinh gồm trên sổ Nhật ký thông thường (hoặc sổ Nhật ký chung và các sổ Nhật ký đặc biệt quan trọng sau khi đã đào thải số trùng lặp trên các sổ Nhật ký kết đặc biệt) thuộc kỳ.

*

 3. Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái

a) Đặc trưng cơ bạn dạng của hiệ tượng kế toán Nhật ký kết – Sổ Cái: các nghiệp vụ ghê tế, tài bao gồm phát sinh được phối hợp ghi chép theo trình tự thời gian và theo nội dung kinh tế tài chính (theo tài khoản kế toán) trên cùng một quyển sổ kế toán tổng hợp độc nhất vô nhị là sổ Nhật ký – Sổ Cái. địa thế căn cứ để ghi vào sổ Nhật ký – Sổ cái là những chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp bệnh từ kế toán thuộc loại. Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái bao gồm có những loại sổ kế toán tài chính sau:

– Nhật ký – Sổ Cái;

– các Sổ, Thẻ kế toán bỏ ra tiết.

Xem thêm: Lịch Thi Đấu Bóng Đá Nữ Sea Games 29 /11/2019: Indonesia, Lịch Thi Đấu Bóng Đá Nữ Sea Games 30

b) Trình từ bỏ ghi sổ kế toán tài chính theo vẻ ngoài kế toán Nhật ký – Sổ Cái (Sơ đồ gia dụng số 02)

– sản phẩm ngày, căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp bệnh từ kế toán tài chính cùng các loại đã được khám nghiệm và được dùng làm địa thế căn cứ ghi sổ, trước hết xác định tài khoản ghi Nợ, thông tin tài khoản ghi tất cả để ghi vào Sổ Nhật cam kết – Sổ Cái. Số liệu của mỗi bệnh từ (hoặc Bảng tổng hợp hội chứng từ kế toán thuộc loại) được ghi bên trên một chiếc ở cả hai phần Nhật ký và phần Sổ Cái. Bảng tổng hợp triệu chứng từ kế toán được lập cho những triệu chứng từ cùng các loại (Phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất, phiếu nhập,…) phạt sinh các lần vào một ngày hoặc thời hạn 1 mang đến 3 ngày. Hội chứng từ kế toán và Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại sau khoản thời gian đã ghi Sổ Nhật ký – Sổ Cái, được dùng để làm ghi vào Sổ, Thẻ kế toán chi tiết có liên quan.

– Cuối tháng, sau khi đã bội nghịch ánh tổng thể chứng từ kế toán phát sinh vào thời điểm tháng vào Sổ Nhật ký kết – Sổ loại và các sổ, thẻ kế toán chi tiết, kế toán tiến hành cộng số liệu của cột số phát sinh tại phần Nhật cam kết và các cột Nợ, cột bao gồm của từng tài khoản tại phần Sổ loại để ghi vào trong dòng cộng tạo ra cuối tháng. địa thế căn cứ vào số vạc sinh những tháng trước và số tạo ra tháng này tính ra số phát sinh lũy kế từ đầu quý đến thời điểm cuối tháng này. Căn cứ vào số dư thời điểm đầu tháng (đầu quý) cùng số phân phát sinh hồi tháng kế toán tính ra số dư vào cuối tháng (cuối quý) của từng thông tin tài khoản trên Nhật cam kết – Sổ Cái.

– khi kiểm tra, so sánh số cộng thời điểm cuối tháng (cuối quý) vào Sổ Nhật cam kết – Sổ mẫu phải bảo vệ các yêu cầu sau:

Tổng số tài chính cột “Phát sinh” ở trong phần Nhật ký=Tổng số phát sinh Nợ của toàn bộ các TK=Tổng số phạt sinh có của toàn bộ các TK

Tổng số dư Nợ những Tài khoản = tổng thể dư Có các tài khoản

– những sổ, thẻ kế toán cụ thể cũng đề xuất được khóa sổ để cùng số phát sinh Nợ, số vạc sinh bao gồm và tính ra số dư vào cuối tháng của từng đối tượng. Căn cứ vào số liệu khóa sổ của các đối tượng lập “Bảng tổng hợp đưa ra tiết” đến từng tài khoản. Số liệu bên trên “Bảng tổng hợp chi tiết” được đối chiếu với số phát sinh Nợ, số vạc sinh gồm và Số dư cuối tháng của từng tài khoản trên Sổ Nhật cam kết – Sổ Cái. Số liệu bên trên Nhật ký kết – Sổ dòng và trên “Bảng tổng hợp đưa ra tiết” sau thời điểm khóa sổ được kiểm tra, đối chiếu nếu khớp, đúng sẽ tiến hành sử dụng để lập báo cáo tài chính. 

*

4. Hình thức kế toán triệu chứng từ ghi sổ

a) Đặc trưng cơ bạn dạng của bề ngoài kế toán hội chứng từ ghi sổ: căn cứ trực tiếp nhằm ghi sổ kế toán tổng hòa hợp là “Chứng trường đoản cú ghi sổ”. Bài toán ghi sổ kế toán tổng vừa lòng bao gồm:

– Ghi theo trình tự thời hạn trên Sổ Đăng ký hội chứng từ ghi sổ.

– Ghi theo nội dung kinh tế tài chính trên Sổ Cái.

Chứng tự ghi sổ bởi kế toán lập trên các đại lý từng chứng từ kế toán tài chính hoặc Bảng Tổng hợp bệnh từ kế toán cùng loại, tất cả cùng ngôn từ kinh tế. Triệu chứng từ ghi sổ được đánh số hiệu tiếp tục trong từng tháng hoặc cả năm (theo số lắp thêm tự trong Sổ Đăng ký bệnh từ ghi sổ) và bao gồm chứng từ kế toán thêm kèm, đề xuất được kế toán trưởng duyệt trước lúc ghi sổ kế toán. Hình thức kế toán hội chứng từ ghi sổ có có những loại sổ kế toán tài chính sau:

+ bệnh từ ghi sổ;

+ Sổ Đăng ký hội chứng từ ghi sổ;

+ Sổ Cái;

+ các Sổ, Thẻ kế toán đưa ra tiết.

b) Trình tự ghi sổ kế toán tài chính theo vẻ ngoài kế toán bệnh từ ghi sổ (Sơ đồ dùng số 03)

– hằng ngày hoặc định kỳ, địa thế căn cứ vào các chứng từ kế toán tài chính hoặc Bảng Tổng hợp bệnh từ kế toán cùng các loại đã được kiểm tra, được sử dụng làm căn cứ ghi sổ, kế toán tài chính lập chứng từ ghi sổ. Căn cứ vào chứng từ ghi sổ nhằm ghi vào sổ Đăng ký bệnh từ ghi sổ, kế tiếp được dùng làm ghi vào Sổ Cái. Các chứng từ kế toán sau khoản thời gian làm căn cứ lập chứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào Sổ, Thẻ kế toán chi tiết có liên quan.

– Cuối tháng, cần khóa sổ tính ra tổng số tiền của những nghiệp vụ gớm tế, tài bao gồm phát sinh trong tháng trên sổ Đăng ký bệnh từ ghi sổ, tính ra Tổng số tạo nên Nợ, Tổng số phạt sinh có và số dư của từng tài khoản trên Sổ Cái. địa thế căn cứ vào Sổ cái lập Bảng bằng phẳng tài khoản.

– sau thời điểm đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ loại và Bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ những sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để làm lập report tài chính. Quan hệ tình dục đối chiếu, kiểm soát phải bảo vệ Tổng số gây ra Nợ cùng Tổng số vạc sinh có của tất cả các thông tin tài khoản trên Bảng bằng vận tài khoản phải đều nhau và bởi Tổng số tiền tạo nên trên sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ. Tổng cộng dư Nợ cùng Tổng số dư Có của các tài khoản bên trên Bảng phẳng phiu tài khoản phải bởi nhau, với số dư của từng thông tin tài khoản trên Bảng phẳng phiu tài khoản phải ngay số dư của từng tài khoản tương ứng trên Bảng tổng hợp bỏ ra tiết.

*

5. Hiệ tượng kế toán trên đồ vật vi tính

a) Đặc trưng cơ phiên bản của bề ngoài kế toán trên đồ vật vi tính: quá trình kế toán được tiến hành theo một chương trình ứng dụng kế toán trên đồ vật vi tính. Phần mềm kế toán được thiết kế theo hình thức của 1 trong ba hiệ tượng kế toán hoặc phối kết hợp các hình thức kế toán biện pháp trên đây. ứng dụng kế toán không hiển thị vừa đủ quy trình ghi sổ kế toán, nhưng cần in được đầy đủ sổ kế toán và báo cáo tài chính theo quy định. ứng dụng kế toán có thiết kế theo bề ngoài kế toán nào sẽ có các một số loại sổ của hình thức kế toán đó nhưng không trọn vẹn giống mẫu mã sổ kế toán ghi bằng tay.

b) Trình từ bỏ ghi sổ kế toán tài chính theo vẻ ngoài kế toán trên đồ vật vi tính (Biểu số 04)

– sản phẩm ngày, kế toán căn cứ vào hội chứng từ kế toán tài chính hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán tài chính cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi tất cả để nhập dữ liệu vào thứ vi tính theo những bảng, biểu được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán. Theo quá trình của ứng dụng kế toán, những thông tin được auto nhập vào sổ kế toán tổng vừa lòng (Sổ loại hoặc Nhật ký- Sổ Cái…) và các sổ, thẻ kế toán cụ thể liên quan.

– thời điểm cuối tháng (hoặc ngẫu nhiên vào thời điểm cần thiết nào), kế toán triển khai các thao tác làm việc khóa sổ (cộng sổ) và lập báo cáo tài chính. Việc đối chiếu giữa số liệu tổng phù hợp với số liệu chi tiết được thực hiện tự động hóa và luôn đảm bảo an toàn chính xác, chân thực theo tin tức đã được nhập trong kỳ. Tín đồ làm kế toán có thể kiểm tra, so sánh số liệu giữa sổ kế toán với báo cáo tài chính sau thời điểm đã in ra giấy. Cuối tháng, thời điểm cuối năm sổ kế toán tổng hợp cùng sổ kế toán cụ thể được in ra giấy, đóng thành quyển và tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định.

*

Trên đây là nội dung Các một số loại sổ kế toán và hiệ tượng sổ kế toán tài chính dành cho khách hàng vừa và nhỏ dại LawKey giữ hộ đến các bạn đọc.

Bài viết liên quan