Cách chơi buddyfight

This unofficial Future Card Buddyfight Database allows players of the Future Card Buddyfight Trading Card trò chơi (TCG) to lớn access details of all the officially released English cards available. FutureCard Buddyfight Database is completely không tính tiền.We would like khổng lồ thank those of you who tư vấn this App. It is because of you that this App remains không tính tiền. FEATURES- Simple single screen layout- Powerful easy-to-use filters from the Menu button or the 3-dot screen button- Card text, sets & rarities from selecting cống phẩm in list- Personal Favorites Card ListsMake your own lists of favorite cards Allows you lớn organize the cards as you lượt thích themBuild lists with the best cards for each world, or for cards you want khổng lồ trade or whatever you like- Build DecksBuild your decks on the deviceSimilar to lists, but with a quantity for each cardYou can see the officially released English sets herehttp://fc-buddyfight.com/en/The release schedule for English cards can be seen herehttp://fc-buddyfight.com/en/products/Here at stefsquared we value your opinion.If you have sầu any ideas for improving this program, please get in touch.ko thừa nhận Thương hiệu dữ liệu tương lai Thẻ Buddyfight Vấn đề này có thể chấp nhận được fan đùa của các thẻ tương lai Buddyfight Trading Card trò chơi (TCG) nhằm truy vấn thông báo cụ thể của tất cả các thẻ tiếng Anh chấp nhận xây đắp có sẵn.Trung tâm dữ liệu FutureCard Buddyfight là trọn vẹn miễn mức giá.Chúng tôi mong mỏi cảm ơn những người dân chúng ta của rất nhiều người cỗ vũ vận dụng này.Đó nguyên nhân là các bạn nhưng vận dụng này vẫn còn đấy miễn tầm giá.TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM - Đơn giản bố trí screen duy nhất - Mạnh mẽ dễ dãi áp dụng các cỗ lọc từ các nút Menu hoặc màn hình hiển thị nút 3 chấm - Văn uống bản Card, bộ và của hiếm trường đoản cú chọn mục vào danh sách - Danh sách ưa chuộng cá thể Thẻ Lập list của riêng biệt bạn của thẻ thương yêu Cho phxay chúng ta tổ chức những thẻ nlỗi bạn muốn chúng ta Xây dựng list cùng với các thẻ tốt nhất có thể cho từng quả đât, hoặc mang đến thẻ bạn có nhu cầu thương mại hoặc bất kể điều gì chúng ta thích - Xây dựng Decks Xây dựng sàn của công ty bên trên thiết bị Tương từ như danh sách, nhưng với một vài lượng cho mỗi thẻQuý Khách có thể xem giờ Anh bằng lòng xây dừng cỗ sống đâyhttp://fc-buddyfight.com/en/Lịch trình desgin thẻ tiếng Anh rất có thể được bắt gặp ở đâyhttp://fc-buddyfight.com/en/products/Tại phía trên tại stefsquared chúng tôi quý trọng chủ kiến ​​của chúng ta.Nếu bạn tất cả ngẫu nhiên ý tưởng phát minh nhằm cải thiện lịch trình này, xin sung sướng liên lạc.


*

Đảm bảo áp dụng tốt

Ứng dụng này vẫn thừa qua các kiểm tra bình yên về virus, phần mềm độc hại với các tiến công ô nhiễm không giống cũng tương tự không chứa bất kỳ hiểm họa làm sao.


Chuyên mục: Hướng Dẫn