Cách chơi dynasty warriors 4

*

Tiêu đề: Talking HƯỚng dẪn hoÀn chỈnh dynasty warriors 4

*

Fri May 28, 2010 7:21 pm

Đang xem: Cách chơi dynasty warriors 4

Đây là bản lý giải tổng hòa hợp toàn bộ phần đông kinh nghiệm tay nghề của các thành viên vào box "hội vườn cửa đào".Tất cả hầu hết sự việc liên quan cho DW4 nhỏng biện pháp unlochồng nhân trang bị, các bài Tales; biện pháp đem vũ trang màn chơi 10, các item…. hồ hết được trình diễn vào bản chỉ dẫn này. cũng có thể nói đó là một bạn dạng hướng dẫn ví dụ độc nhất, chính xác nhất, tổng hợp được không ít tay nghề duy nhất qua thực tế từ trước mang đến giờ. Tôi chỉ mong mỏi nói thêm 1 câu nữa: Chúc chúng ta thành công, mày mò ra tất cả hầu hết điều kín đáo trong trò DYNASTY WARRIORS 4!!!

I.UNLOCKING CHARACTERS

Trong trò đùa này, lúc ban đầu vào đùa đang cho chính mình chọn ba nhà: WEI – Ngụy, WU – Ngô, SHU – Thục Mỗi đơn vị đang cho chính mình 3 vị tướng mạo thứ nhất. Ngụy: Xia Hou Dun, Cao Cao, Xia Hou Yuan. Ngô: Sun Shang Xiang, Sun Jian, Huang Gai. Thục: Guan Yu, Zhang Fei, Liu Bei. Để unloông chồng phần đông vị tướng sót lại, các bạn bắt buộc hoàn thành một cuộc đấu hoặc một act như thế nào kia. Cũng tất cả một số vị tướng giải pháp unlock khá khác bình thường. Cụ thể nhỏng sau:

WEI KINGDOM

Xia Hou Dun – Có sẵn Xia Hou Yuan – Có sẵn Cao Cao – Có sẵn Dian Wei – Hoàn thành Act 1 Xu Huang – Hoàn thành Act 1 Xu Zhu – Hoàn thành Act 2 Cao Ren – Hoàn thành Act 3 Zhen Ji – Hoàn thành Act 3 Sima Yi – Hoàn thành Act 4 Zhang He – Hoàn thành 11 trận trong WEI Musou Mode (Tính từ trận trước tiên – Yellow Turban Menace) Zhang Liao – Hoàn thành Act 3 Tổng cùng là 11 nhân đồ gia dụng.

Bạn đang đọc: Cách chơi dynasty warriors 4

WU KINGDOM

Sun Shang Xiang – Có sẵn Sun Jian – Có sẵn Huang Gai – Có sẵn Lu Meng – Hoàn thành Act 1 Zhou Yu – Hoàn thành Act 2 Sun Ce – Hoàn thành Act 2 Zhou Tai – Hoàn thành Act 3 Sun Quan – Hoàn thành Act 3 Lu Xun – Hoàn thành Act 4 Gan Ning – Đánh bại Gan Ning vào trận Battle Of Xia Kou làm việc Act 4. Hoàn thành Act 4 Tai Shi Ci – Trong trận Campaign For Wu Territory nghỉ ngơi Act 3, vượt mặt Tai Shi Ci. Tai Shi Ci vẫn thoái lui cùng khoảng chừng 5 phút sau sẽ trở về dự vào quân Ngô. Da Qiao – Hoàn thành Tales: The Two Qiaos Xiao Qiao – Hoàn thành Tales : The Two Qiaos Tổng cộng là 13 nhân vật.

SHU KINGDOM

Guan Yu – Có sẵn Zhang Fei – Có sẵn Liu Bei – Có sẵn Zhao Yun – Hoàn thành Act 2 Zhu Ge Liang – Hoàn thành Act 2 Pang Tong – Hoàn thành Act 2 Wei Yan – Hoàn thành Act 4 Yue Ying – Hoàn thành Act 4 Huang Zhong – Huàn thành Act 4 Ma Chao – Trong trận Campaign For Cheng Du ngơi nghỉ Act 4, vượt qua Ma Chao, anh ta đang tyêu thích gia quân Thục. Jiang Wei – Trong Tales: Battle Of Tian Shui, hãy làm theo kế của Zhu Ge Liang. Trước hết phá hủy các tướng ngơi nghỉ phía bên ngoài thành nhằm Jiang Wei Open thành tiến công. Tiêu khử các tướng tá ở trong quyền của Jiang Wei cùng dụ Jiang Wei mang đến gặp Zhu Ge Liang. Jiang Wei vẫn dấn mình vào quân Thục. Tổng cộng là 11 nhân vật

OTHERS

Lu Bu – Hoàn thành Musou Mode của bất kỳ đơn vị nào (Wei, Wu, Shu) Diao Chan – Hoàn thành Lu Bu Act 1 Dong Zhuo – Hoàn thành Lu Bu Musou Mode Yuan Shao – Hoàn thành Wei Musou Mode Meng Huo với Zhu Rong – Trong trận Nanman Campaign của một trong những nhị nhà Wu và Shu, vượt mặt Zhu Rong vào Duel (đấu tay đôi); đánh bại Meng Huo 7 lần trong những số đó gồm một đợt vào duel. Sau kia chấm dứt nốt Musou Mode, sẽ unloông chồng được 2 nhân đồ gia dụng này. Zhang Jiao – Hoàn thành Musou của toàn bộ 6 đơn vị trên sẽ unlochồng được Zhang Jiao. Tổng cùng là 7 nhân vật

II.UNLOCKING STAGES

Đây là biện pháp unloông chồng các trận chiến trong Mosou Mode của các bên. Sau lúc dứt bất kì cuộc chiến làm sao, trận đó sẽ tiến hành lưu vào phần Free Mode.

WEI MOSOU MODE

Act 1: A Hero Of Chaos The Yellow Turban Menace The Yellow Turban Fortress The Yellow Turban Rebellion

Act 2: Alliance Against Dong Zhuo Battle Of Si Shui Gate Battle Of Hu Lao Gate

Act 3: The Rise Of Cao Cao Battle Of Xia Pi Battle Of Wan Castle Battle Of Guan Du

Act 4: War Against Liu Bei Battle Of Bo Wan Po Battle Of Chang Ban Battle Of Chi Bi

Act 5a: Fall Of Wu. Để tất cả Act này, vào trận Chi Bi để Zhu Ge Liang Điện thoại tư vấn gió cùng Huang Gai tấn công lửa thành công The Siege Of Fan Castle Battle Of Shi Ting Battle Of He Fei

Final Act a: The End Of The Three Kingdoms Battle Of Mt. Ding Jun Battle Of Jie Ting Battle Of Cheng Du

Act 5b: Fall Of Shu. Để gồm Act này, vào trận Chi Bi không nhằm Zhu Ge Liang điện thoại tư vấn gió với Huang Gai tấn công lửa thành công xuất sắc Battle Of Mt. Ding Jun Battle Of Jie Ting Battle Of Wu Zhang Plains

Final Act b: The End Of The Three Kingdoms The Siege Of Fan Castle Battle Of Shi Ting Battle Of He Fei Battle Of Jian Ye

Tales 1: Eliminate Zhang Jiao Ở Act 1, bỏ qua trận Yellow Turban Menace. Trong trận Yellow Turban Rebellion làm cho Zhang Jiao trốn bay. Kết thúc Act 1 vẫn unloông xã được tales Elininate Zhang Jiao.

Tales 2: Guan Yu”s Escape Ở Act 1, bỏ qua trận Yellow Turban Menace cùng Yellow Turban Fortress. Tại Act 2 đánh cả hai trận Si Shui gate cùng Hu Lao gate. Kết thúc Act 3 đã unloông chồng được tales Guan Yu”s Escape.

Tales 3: The Yuan Family”s Pride Battle Of Ji Province. Ở Act 2 bỏ lỡ trận Si Shui gate. Ở Act 3, trận Guan Du để cho Yuan Shao trốn thoát. Kết thúc Act 3 đã unlochồng được tales The Yuan Family”s Pride.

Tales 4: The Stalwart Ma Chao Battle Of Tong Gate. Ở Act 4 bỏ lỡ trận Chang Ban. Kết thúc Act 4 đang unlochồng được tales The Stalwart Ma Chao

Tales 5: Lu Bu”s Revenge Lu Bu”s Offensive. Tại Act 2, trận Hu Lao gate, vượt qua Lu Bu. Ở Act 3 bỏ lỡ trận Xia Pi. Trong trận Guan Du vượt mặt Lu Bu. Tại Act 4 đi trận Chang Ban. Kết thúc Act 4 đã unloông xã được tales Lu Bu”s Revenge

Tales 6: Dong Zhuo Lives Dong Zhuo In Ji. Tại Act 2, trận Hu Lao gate để cho Dong Zhuo chạy thoát. Tại Act 3 bỏ qua trận Wan castle. Ở Act 5 đi trận He Fei hoặc Wu Zhang Plains trước. Kết thúc Act 5 đang unlock được Tales Dong Zhuo Lives.

WU MUSOU MODE

Act 1: Tiger Of Jiang Dong Yellow Turban Menace Yellow Turban Fortress Yellow Turban Rebellion

Act 2: Alliance Against Dong Zhuo Battle Of Si Shui Gate Battle Of Hu Lao Gate

Act 3: The Little Conqueror Assault On Liu Biao Campaign For The Wu Territory Unification Of Jiang Dong

Act 4: Showdown At Chi Bi Battle Of Xia Kou Defend Of Nanman Battle Of Chi Bi

Act 5a: Fall Of Shu. Để bao gồm Act này, trong trận Chi Bi để Zhu Ge Liang Call gió và Huang Gai tấn công lửa thành công xuất sắc Race For Nan Territory Nanman Campaign Battle Of Yi Ling

Final Act a: The End Of The Three KingDoms Siege At Fan Castle Battle Of Shi Ting Battle Of He Fei Battle Of Xu Chang

Act 5b: Fall Of Wei. Để gồm Act này, vào trận Chi Bi ko nhằm Zhu Ge Liang Call gió và Huang Gai tấn công lửa thành công xuất sắc Siege At Fan Castle Battle Of Shi Ting Battle Of He Fei

Final Act b: The End Of The Three Kingdoms Race For The Nan Territory Nanman Campaign Battle Of Yi Ling Battle Of Cheng Du

Tales 1: Eliminate Zhang Jiao Tại Act 1, bỏ qua trận Yellow Turban Fortress. Trong trận Yellow Turban Rebellion làm cho Zhang Jiao trốn bay. Kết thúc Act 1 vẫn unloông xã được tales Eliminate Zhang Jiao.

Tales 2: The Two Qiao Ở Act 1, bỏ qua mất trận Yellow Turban Menace. Kết thúc Act 1 vẫn unloông xã được tales The Two Qiao.

Tales 3: The Imperial Seal Ở Act 2, bỏ qua trận Si Shui gate. Kết thúc Act 2 sẽ unlock được tales Imperial Seal

Tales 4: Unification Of Jing Tại Act 3 chỉ đi trận Jiang Dong. Kết thúc Act 3 sẽ unlock được tales Unification Of Jing

Tales 5: Guan Yu, God Of War Battle Of Mai Castle. Tại Act 4, làm lơ trận Xia Kou. Tại Act 5, trận Yi Ling không thịt Guan Yu. Kết thúc Act 5 sẽ unlochồng được tales Guan Yu, God Of War

Tales 6: Dong Zhuo Lives Battle Of Chang Jiang. Ở Act 3 chỉ đi trận Jiang Dong. Tại Act 4, bỏ qua mất trận Nanman. Kết thúc Act 5 sẽ unlochồng được tales Dong Zhuo Lives

SHU MUSOU MODE

Act 1: The Oath At The Garden The Yellow Turban Menace The Yellow Turban Fortress The Yellow Turban Rebellion

Act 2: Alliance Against Dong Zhuo Battle Of Si Shui Gate Battle Of Hu Lao Gate

Act 3: The Flight Of Liu Bei Battle Of Bo Wan Po Battle Of Chang Ban Battle Of Chi Bi

Act 4: The Three Kingdoms Battle Of Luo Castle Campaign For Jing Campaign For Cheng Du

Act 5a: Fall Of Wu. Để tất cả Act này, trong trận Chi Bi ko để Zhu Ge Liang Call gió với Huang Gai tấn công lửa thành công xuất sắc Battle Of Fan Castle Nanman Campaign Battle Of Yi Ling

Final Act a: The End Of The Three Kingdoms Battle Of Mt. Ding Jun Battle Of Jie Ting Battle Of Wu Zhang Plains Battle Of Xu Chang

Act 5b: Fall Of Wei. Để gồm Act này, trong trận Chi Bi để Zhu Ge Liang hotline gió và Huang Gai tiến công lửa thành công Battle Of Mt. Ding Jun Battle Jie Ting Battle Of Wu Zhang Plains

Final Act b: The End Of Three Kingdoms Battle Of Fan Castle Nanman Campaign Battle Of Yi Ling Battle Of Jian Ye

Tales 1: Eliminate Zhang Jiao Ở Act 1, bỏ qua trận Yellow Turban Menace với Yellow Turban Fortress. Kết thúc Act 1 sẽ unloông chồng được tales Eliminate Zhang Jiao.

Tales 2: Guan Yu”s Escape Ở Act 1 bỏ qua màn Yellow Turbans Menace Ở Act 2, trận Si Shui gate ko tiến công vào kho lương. Hua Xiong mở cổng thành, ngóng Yuan Shao hỏi bao gồm ai vượt mặt được Hua Xiong không thì mới có thể đánh bại Hua Xiong. Trong trận Hu Lao gate vượt mặt Lu Bu và Diao Chan, để cho Dong Zhuo chạy thoát. Kết thúc Act 2 vẫn unlochồng được tales Guan Yu”s Escape

Tales 3: Battle Of Ru Nan Tại Act 2, bỏ qua trận Si Shui gate. Trong trận Hu Lao gate đánh bại Dong Zhuo, ko đánh Lu Bu. Kết thúc Act 2 sẽ unlochồng được tales Battle Of Ru Nan

Tales 4: Battle Of Tong Gate Ở Act 4 chỉ đi trận Cheng Du. Đánh bại Ma Chao lúc anh ấy sở hữu quân tiếp viện đến. Kết thúc Act 4 đã unlock được tales Battle Of Tong Gate

Tales 5: Battle Of Tian Shui Tại Act 3, làm lơ trận Bo Wan Po. Trong trận Chi Bi làm cho bài toán tấn công lửa không thắng cuộc. Kết thúc Act 5 vẫn unlock được tales Battle Of Tian Shui

Tales 6: Battle Of Han Zhong Để bao gồm tales này, bắt buộc đi dưới 10 trận (rất tốt là nên lựa chọn phần đa trận cuối cùng của các Act). Ở Act 2, trận Hu Lao gate để cho Dong Zhuo chạy bay. Ở Act 5 chỉ đi trận Wu Zhang Plains. Kết thúc Act 5 vẫn unlock được tales Battle Of Han Zhong

LU BU MOSOU MODE

Act 1: Alliance Against Dong Zhuo Battle Of Si Shui Battle Of Hu Lao Gate

Act 2: The Assignation Of Dong Zhuo Lu Bu”s Revolt

Act 3: The Villain”s Demise Battle Of Xia Pi Campaign Against Cao Cao

Final Act: The Mightiest Warrior Campaign Against Sun Jian Campaign Against Liu Bei

DONG ZHUO MUSOU MODE

Act 1: Alliance Against Dong Zhuo Battle Of Si Shui Battle Of Hu Lao Gate

Act 2: The Tiger Hunt Campaign Against Sun Jian

Act 3: The Villain”s Demise Campaign Against Liu Bei Campaign Against Cao Cao

Final Act: Lu Bu”s Revolt Lu Bu”s Revolt

YUAN SHAO MUSOU MODE

Act 1: The Esteemed Yuan Family Yellow Turban Menace Yellow Turban Fortress Yellow Turban Rebellion

Act 2: Alliance Against Dong Zhuo Battle Of Si Shui Gate Battle Of Hu Lao Gate

Act 3: The Villain”s Demise Battle Of Guan Du

Final Act: Kingdom Of Yuan Family Campaign Against Liu Bei Campaign Against Sun Jian

NANMAN MUSOU MODE

Act 1: Invasion From The North The Nanman Campaign

Act 2: Talking Wu Battle Of Jian Ye

Act 3: Talking Wei Battle Of Xu Chang

Final Act: Talking Shu Battle Of Cheng Du

YELLOW TURBAN MOSOU MODE

Act 1: The Han Is Dead The Yellow Turban Fortress Campaign Against Liu Bei

Act 2: Long Live sầu The Yellow Turban Campaign Against Sun Jian

Act 3: The New Age Is Near The Yellow Turban Menace Campaign Against Cao Cao

Final Act: The World Will Known Peace The Yellow Turban Rebellion

III.UNLOCKING WEAPONS LEVEL 10

Để mang được vũ khí level 10 cho 1 nhân vật như thế nào kia, rất cần được đùa sinh hoạt chế độ hard, trang bị sẽ ngơi nghỉ màn chơi 9. Sau Khi xong nhiệm vụ, một chiếc chữ màu xanh da trời lá cây đã tồn tại báo cho biết chúng ta vẫn nạm vào tay vũ trang level 10.

SHU

Liu Bei Stage: Battle Of Ru Nan. Msống đầu cuộc đấu, hãy chạy lại ngay gần cổng thành nhằm gặp mặt Zhao Yun. Sau lúc tất cả đoạn demo Zhao Yun cứu vãn Liu Bei, hãy vượt qua Li Dian nhằm mngơi nghỉ cổng thành. Vào trong thành chạm chán Zhang Fei. Zhang Fei đang nói câu gì đấy. Sau kia, kiếm tìm cùng đánh bại Xia Hou Yuan. Tất cả những trọng trách trên nên ngừng trong khoảng thời hạn 4 – 5 phút ít kể từ lúc cuộc chiến bắt đầu. Nếu Guan Yu mở ra nhưng chúng ta vẫn không hoàn thành hết trách nhiệm bên trên thì không rước được trang bị. Sau khi Guan Yu mở ra, hãy đi gặp Guan Yu. Guan Yu cũng trở thành nói câu nào đó. Sau đó, search với tiêu diệt không còn tướng mạo địch (trừ Cao Cao) sẽ có thông tin vũ trang lên màn chơi 10.

Guan Yu Stage: Battle Of Fan Castle. khi quân tiếp viện của quân Ngô đến, hãy kiếm tìm cùng vượt mặt 3 tướng mạo Ngô là: Zhou Tai, Lu Xun cùng Lu Meng sau thời điểm bộ đội của phe mình đã đầu hàng quân địch hết . Thông báo khí giới lên cấp độ 10 đang lộ diện.

Zhang Fei Stage: Battle Of Chang Ban. Để mang được thiết bị level 10 mang đến Zhang Fei, thưởng thức đầu tiên là Zhao Yun yêu cầu còn sinh sống cho đến Khi Zhang Fei mang được vũ khí cấp độ 10. Mở đầu cuộc đấu, hãy tra cứu cùng đánh bại Xia Hou Dun, Xia Hou En và Xia Hou De. Sau đó đi theo Liu Bei, bí quyết ông ta một đoạn để ông ta qua cầu trước. Hãy để Zhang Fei trấn thủ sinh sống cầu Chang Ban, hóng lộ diện đoạn thử nghiệm cảnh Zhang Fei hét trước quân thù ( trước khi mở ra đoạn test này, ví như Zhang He đến vây cầu, bạn cũng có thể vượt qua hắn) và nhận ra thông báo con Liu Bei sẽ nghỉ ngơi trong thành. Đến địa điểm kia, phá dòng hộp màu đỏ. Sẽ gồm một đoạn demo chình ảnh Zhang Fei phi ngựa đến chô đứa bé xíu. Sau kia, bạn sẽ bao gồm musou đầy vào 60 giây. Tìm với vượt mặt nốt Xia Hou Yuan sẽ sở hữu được thông tin tranh bị lên level 10.

Zhao Yun Stage: Battle Of Bo Wan Po. Mnghỉ ngơi đầu trận đấu, hãy dụ Xia Hou Dun vào khu vực quân ta phục kích. Chờ xuất hiện thêm đoạn chạy thử chình họa quân Thục nổi lửa thì trở về vượt mặt Xia Hou Dun. Sau đó, dụ Han Hao tới địa điểm Guan Ping phục kích (tuyến đường phía bên trái của cây cầu phía bên trên của bạn dạng đồ). Sau khi dẫn Han Hạo tới đó thì vượt mặt hắn. Tiếp theo, dẫn Yu Jin tới cây cầu hướng trên của bản vật, đến chỗ Guan Yu phục kích. Sau Khi Guan Yu mở ra, hãy đánh bại Yu Jin. Việc còn sót lại là làm cho Zhu Ge Liang với Cao Cao gặp gỡ nhau. quý khách hàng rất có thể cưỡi ngựa đẩy Zhu Ge Liang vào thành chạm mặt Cao Cao. Nếu ông ta ko chịu vào thì search cách dụ Cao Cao ra chạm chán ông ta. lúc kia, sẽ xuất hiện thêm đoạn thử nghiệm chình ảnh 2 tín đồ chạm mặt nhau. Sau đoạn demo này sẽ có được thông báo vũ trang lên cấp độ 10.

Zhu Ge Liang Stage: Battle Of Wu Zhang Plains (Musou Mode Only). Đánh trận Jie Ting trước tiếp đến tấn công trận Wu Zhang Plains. Mngơi nghỉ đầu trận chiến, hãy mau lẹ chạy lên bên trên, phía bên trái bản đồ, vị trí Zhang He đóng quân. Chờ xuất hiện đoạn chạy thử chình ảnh xe cộ phun cung của quân Thục hủy diệt hết cung thủ của quân Ngụy. Ngay tiếp đến tàn phá Zhang He. Sau khi phá hủy Zhang He, hãy mang đến thành Si Ma Yi nhằm thì thầm với hắn, đang xuất hiện đoạn thử nghiệm chình ảnh Zhu Ge Liang nói chuyện với Si Ma Yi. Sau sự khiếu nại này, hãy bảo vệ đoàn trâu mộc ngựa trang bị mang lại vị trí bình yên, thông báo tranh bị level 10 đã xuất hiện thêm.

Pang Tong Stage: Battle Of Luo Castle. Mở đầu trận chiến, hãy thoát ra khỏi địa chỉ thuở đầu. Sẽ xuất hiện đoạn kiểm tra cảnh Pang Tong bị vây hãm với số đông cung thủ. Đánh bại đàn chúng tốt quăng quật chạy những được. Chạy lên thành địch, tiêu diệt Liu Kuei hoặc Zhang Yi. Sau kia, hãy xuống cổng Nam của thành để thì thầm với Zhang Ren. Chờ mang đến cổng thành msinh hoạt, hãy dụ Zhang Ren qua cây cầu xuống phía khu đất phía Nam của bản vật dụng. Sau Khi cây cầu kia sập, hãy quay trở lại tàn phá Zhang Ren. Thông báo thiết bị lên level 10 đang xuất hiện.

Huang Zhong Stage: Battle Of Jian Ye. Để mang được khí giới màn chơi 10 mang đến Huang Zhong, cần phải hủy diệt Sun Ce, Sun Quan, Sun Shang Xiang mỗi đứa một lượt trước lúc chúng qua đời. Cụ thể nlỗi sau: Mở đầu trận chiến, hãy mau lẹ hủy hoại Huang Gai hoặc Tai Shi Ci hoặc Zhou Tai. Sau đó chạy xuống hủy diệt theo sản phẩm từ bỏ sau: Sun Ce, Sun Jian, Sun Quan, Sun Ce, Sun Shang Xiang, Sun Quan, Sun Shang Xiang. Sau Khi Sun Shang Xiang chết, thông tin trang bị lên cấp độ 10 vẫn lộ diện.

Wei Yan Stage: Campaign For Jing. Vào cuộc chiến, hãy chạy lên thành địch. Xing Dao Rong đang mở ra thuộc đạo quân phục kích của hắn. Hãy nhanh chóng phá hủy hắn. Sau đó hãy hủy diệt những tướng sau: Liu Du, Liu Xian, Yang Ling cùng Huang Zhong. Không tiêu diệt Jin Xuan. Thông báo về khí giới cấp độ 10 đã mở ra.

Yue Ying Stage: The Nanman Campaign. Đánh bại toàn bộ tướng mạo của Meng Huo, vượt mặt Zhu Rong vào duel, vượt qua Meng Huo 6 lần trong các số đó một đợt vào duel. Đến chố Wu Tu Gu. Không được làm cho Wu Tu Gu chết cùng với bất cứ nguim nhân nào. Đợi cho đến lúc lộ diện Clip kiểm tra chình họa Zhu Ge Liang chỉ định phun tên lửa vào đội quân tiếp giáp mây của Wu Tu Gu. Sau sự khiếu nại đó, thông tin về vũ trang đang xuất hiện thêm.

Ma Chao Stage: Campaign For Cheng Du (Musou Mode Only). Mở đầu trận chiến, hãy mau lẹ chạy lên vị trí Liu Xun. Sẽ lộ diện video clip demo chình họa quân tiếp viện của địch xuất hiện. Bạn chỉ cần hủy diệt Pang De, tiếp nối là Ma Dai, thông báo về tranh bị vẫn xuất hiện thêm.

Jiang Wei Stage: Battle Of Tian Shui (Musou Mode Only). Mở đầu cuộc chiến, hãy chạy lên thành phía Tây Bắc nhằm tiêu diệt 2 tên gác cổng. Cổng thành msống, chạy vào trong phá hủy 2 thương hiệu gác cổng trong thành. Sau kia vượt qua Cao Ren và Wang Lang. Chạy ra bên ngoài thành tiêu diệt nốt nhì viên tướng ở bên phía ngoài thành. Chạy lên thành phía Đông Nam để tiêu diệt 2 thương hiệu gác cổng. Cổng thành mở, vào vào hủy diệt 2 thương hiệu gác cổng làm việc vào thành. Cuối cùng chỉ cần phá hủy nốt Yin Shang và Liang Xu, thông tin thiết bị cấp độ 10 đang mở ra. Lưu ý: Lần đầu tiên trải qua cổng thành chỉ được phép đi từ bỏ bên phía ngoài vào.

WEI

Cao Cao Stage: Battle Of Chi Bi. Msinh hoạt đầu cuộc đấu, hãy mau lẹ đi gặp gỡ pang tong nhằm phá kế liên hoàn của khổng minh kế tiếp chạy xuống nơi đàn cầu gió của Zhu Ge Liang, vượt mặt hắn trước khi hắn kịp Gọi gió. Sau đó vượt mặt Gan Ning cùng Le Meng trước khi Huang Gai đến đầu hàng. Cuối cùng là vượt qua Huang Gai trước khi hắn kịp tấn công lửa, thông báo về thiết bị sẽ xuất hiện.

Xia Hou Dun Stage: Battle Of Xia Pi. Sau lúc xuất hiện đoạn test chình họa Xia Hou Dun bị trúng thương hiệu vào mắt, hãy vào trong thành vượt qua Diao Chan, thông tin về thiết bị đã xuất hiện.

Xia Hou Yuan Stage: Battle Of Mt. Ding Jun. Mở đầu trận đánh đang là doạn chạy thử cảnh dàn xếp con tin. Sau đoạn test này, hãy tức thì lập tức hủy diệt Chen Shi. Cuối thuộc chỉ việc đánh bại Huang Zhong trước lúc Cao Cao xuất hiện thêm, sẽ sở hữu thông báo về vũ khí.

Xu Huang Stage: Battle Of Guan Du. Msinh sống đầu cuộc đấu, hãy tìm với tàn phá Yan Liang cùng Wen Chou. Yuan Shao sẽ xuất hiện. Guan Yu gặp mặt Liu Bei, Zhang Fei với chúng ta mọi tháo lui để cho thành phía trên thất thủ. Cao Cao vẫn rút quân về thành Guan Du. Sau một vài sự khiếu nại, Cao Cao đã tấn công kho lương sinh sống Wu Chao. Theo sau bảo đảm ông ta. Vào kho lương sau ông ta cùng tàn phá Chun Yu Quiong. Lu Wei Kuan đã lộ diện cùng viện binh. Chờ mở ra đoạn demo cảnh thành Guan Du bị phá sập, hãy hủy diệt Lu Wei Kuan, thông báo về thiết bị đang mở ra.

Dian Wei Stage: Battle Of Wan Castle. Tiêu khử Hu Che Er cùng Zhang Xiu. Nếu Zhang Xiu tất cả vứt chạy thì mang đến hắn chạy. khi gặp Cao Cao hãy theo bảo đảm ông ta, vượt qua toàn bộ những tướng tá sót lại. Lúc Xu Zhu xuất hiện, nếu bạn đã hủy diệt được Jia Xu thì sẽ có được thông báo vũ khí level 10 mở ra.

Xu Zhu Stage: Battle Of Tong Gate.

Đánh bại Ma Dai với Pang De. Sau sự khiếu nại Cao Cao nói chuyện cùng với Han Sui, hãy hủy hoại không còn tuỳ tướng tá của Han Sui. Nếu Han Sui quy hàng thì sẽ sở hữu thông báo khí giới level 10.

Cao Ren Stage: The Siege Of Fan Castle. Khi cuộc đấu vừa ra mắt, hãy ngay chớp nhoáng hủy diệt 4 chiếc xe phía bên ngoài thành. Nếu để mặc dù chỉ một chiếc bắc vào thành thì coi nlỗi không ngừng trách nhiệm. Sau Lúc phá toàn bộ 4 cái xe, Le Meng đã xuất quân ra bên ngoài thành. Tiêu khử hắn sẽ có được thông báo thiết bị màn chơi 10.

Zhen Ji Stage: Battle Of Chang Ban. Đánh bại Zhao Yun với Zhang Fei trong duel. Sau đó vào thành đánh bại Zhu Ge Liang. Sau lúc Guan Yu xuất hiện, hãy tàn phá nốt ông ta, thông tin về tranh bị đã xuất hiện.

Zhang Liao Stage: Battle Of Hu Lao Gate (Musou Mode Only). Để đem đồ mang đến Zhang Liao, đề nghị lựa chọn đơn vị Lu Bu. Đánh trận Si Shui gate trước, đánh bại Cao Cao, Sun Jian, Liu Bei. Sau đó tiến công trận Hu Lao gate. Không được giết bất cứ tên tướng tá mũi nhọn tiên phong làm sao cho tới Khi xuất hiện thêm đoạn thử nghiệm cảnh nổi lửa. Sau sự kiện này, tìm với vượt qua Cao Cao, Sun Jian, Liu Bei. Thông báo về vũ khí sẽ lộ diện.

Si Ma Yi Stage: Battle Of Wu Zhang Plains. Chỉ phải hủy diệt Zhang Yi, Wei Yan, Guan Xing và Ma Chao, thông tin về trang bị đang xuất hiện. Nên nhớ, Zhang Yi là tuỳ tướng của Wei Yan, Guan Xing là tuỳ tướng mạo của Ma Chao.

Zhang He Stage: Battle Of Jie Ting. Đánh bại không còn những tuỳ tướng mạo của Ma Su. Sau đó, quân tiếp viện của địch đang xuất hiện. Tiêu diệt không còn các tướng địch kể cả tướng mạo bên dưới quyền. Sau cuộc chiến, vũ khí đã lên level 10 ở chỗ tổng kết trận đấu.

WU

Sun Jian Stage: The Imperial Seal. Đánh bại Li Jue, Zhang Liao, Diao Chan, Lu Bu và Dong Zhuo. Thông báo về khí giới đang xuất hiện

Huang Gai Stage: Battle Of Chi Bi. Đánh bại toàn bộ những gate captains của địch trước lúc tiến công lửa. Sau kia vượt qua Cao Ren, Cao Hong với Cao Pi

Sun Shang Xiang Stage: Race For The Nan Territory. Đánh bại Wang Lang. Chờ mở ra đoạn chạy thử chình ảnh Zhou Yu bị trúng tên. Hãy chạy vào thành vượt mặt Cao Ren, thông tin về tranh bị đang lộ diện.

Lu Meng Stage: Battle Of Mai Castle. Mnghỉ ngơi đầu trận đấu, hãy chạy lên cổng bắc của thành. Liao Hua vẫn chạy đi xin viện binh tương hỗ, cứ làm cho hắn đi. Vào thành đánh bại Jiang Wei cùng tuỳ tướng của hắn. Đánh bại Guan Ping. Trong Khi chiến tranh ngơi nghỉ trong thành, nếu thấy Liao Hua cùng viện binh quay trở về thì ưu tiên bậc nhất là vượt qua Liau Hua thuộc toàn bộ viện binh tương hỗ. khi xuất hiện thêm thông điệp Guan Yu ước ao quăng quật chạy thì vào phần History coi hắn định chạy theo cửa ngõ thành như thế nào. Chạy mang đến tàn phá tên gác cổng trước khi Guan Yu kịp mang đến vị trí. Cứ điều đó hủy hoại không còn những gác cổng vào cùng phía Bắc thành. khi xuất hiện thêm thông điệp Guan Yu mong chạy bay theo cổng phía Nam thành, hãy chạy xuống tiêu diệt cái cổng này. Sẽ xuất hiện thông điệp Guan Yu ko vứt chạy nữa mà lại quay lại tấn công. Hãy chạy vào trong thành, lúc đó Guan Yu buộc phải sinh sống ko kể thành. Viện quân của địch sẽ xuất hiện thêm. Tiêu khử hết đàn này thuộc cục bộ tướng còn sống sót. Zhang Fei cùng con là Zhang Bao vẫn xuất hiện, giúp Guan Yu mở đường ngày tiết. Chạy xuống tàn phá Zhang Bao rồi Zhang Fei. Thông báo về vũ trang sẽ mở ra.

Sun Ce Stage: Unification Of Jiang Dong. Đánh bại Liang Gang. Chờ xuất hiện thêm đoạn demo chình ảnh kho hoa màu bị đột kích, Zhou Yu vứt chạy. Hãy vào vào kho lương thực vượt mặt các tướng trong này chỉ giữ lại một tên sinh tồn. Chạy xuống thành trung trọng tâm, đánh bại Yuan Shu để mlàm việc cổng thành. Đến chạm chán Liu Xun, hắn đã vứt chạy vào kho thực phẩm vừa bắt đầu giật được. Hãy lập cập chạy vào trước hắn với vượt qua nốt tên tướng tá đã không giết lúc trước. Thông báo về vũ khí đang lộ diện.

Xem thêm: Phần Mềm Tìm Số Điện Thoại Trên App Store, ‎Định Vị Theo Dõi Số Điện Thoại Trên App Store

Zhou Yu Stage: The Siege Of Fan Castle. Khoảng 10 phút ít kể từ thời điểm trận đấu bước đầu, quân tiếp viện của địch vẫn xuất hiện thêm, vượt mặt chúng nhằm không hình họa đào bới giai đoạn phá thành. Sau khoảng tầm 10 phút ít vẫn lộ diện một tên Suply Captains làm việc phía Đông Bắc thành, hãy đến cùng hủy hoại hắn, thông tin về vũ trang sẽ mở ra.

Sun Quan Stage: Battle Of He Fei. Mở đầu cuộc chiến, hãy vượt qua Zhang Liao. Sau lúc Zhang Liao quăng quật chạy, Sun Quan đã quá qua cây cầu phía Nam bản vật. Li Dian đã xuất hiện phá sập cây cầu này. Đánh bại Li Dian. Chờ lộ diện đoạn thử nghiệm cảnh Sun Quan phi ngựa dancing qua cây cầu gãy, Zhang Liao đang lại mở ra. Đánh bại anh ta, sau đó là Xia Hou Yuan cùng Xia Hou Dun. Thông báo về khí giới đã xuất hiện thêm.

Zhou Tai Stage: The Nanman Campaign. Khi cuộc đấu vừa ra mắt, hãy ngay lập tức mau lẹ hủy hoại Wu Tu Gu rồi vào trong địa điểm đóng góp quân của Meng Huo trước lúc Dong Tu Ne và A Hui Nan bội phản (địa điểm Meng Huo lộ diện lần trang bị bảy). Thông báo về vũ khí đang xuất hiện.

Lu Xun Chờ xuất hiện thông báo Zhu Ran xuất hiện thêm, hãy đảm bảo an toàn hắn cho tới lúc hắn tấn công lửa thành công, đã mở ra đoạn chạy thử chình ảnh quân Ngô bắn thương hiệu lửa vào ttiến quân Thục. Sau sự kiện kia, hãy thừa qua trận địa đá của Zhu Ge Liang. lúc vừa ra khỏi trận địa đá này mà không một lần đi lạc trong mê cung (ví như đi lạc đã mở ra đoạn kiểm tra chình họa Lu Xun đi lạc, không có vũ khí), thông báo về tranh bị đang xuất hiện thêm.

Da Qiao Stage: Battle Of Xu Chang. Bảo vệ kho lương thực. Chờ cho dòng xe cộ gỗ xuất hiện thêm, hãy đảm bảo an toàn nó cho tới lúc nó bắc được vào thành Xu Chang. Sau kia hủy hoại Dian Wei thuộc toàn bộ tướng bên dưới quyền. Trong quá trình đảm bảo an toàn kho thực phẩm với chiếc xe cộ gỗ, giả dụ bất kỳ tên tướng mạo làm sao mở ra gây cản trở các hoàn toàn có thể hủy hoại hắn. Thông báo về vũ khí sẽ lộ diện sau khoản thời gian Dian Wei chết.

Xiao Qiao Stage: Battle Of Cheng Du (Musou Mode và miễn phí mode). Đánh bại nhị tuỳ tướng mạo của Ma Su để msống cổng thành, hủy hoại Ma Su. Sau đó chạy vào vùng đồi núi phía Tây, tìm kiếm với vượt qua Guan Yu cùng Guan Ping trước lúc Ma Chao lộ diện. Thông báo về thiết bị đã xuất hiện thêm.

Tai Shi Ci Stage: Campaign For The Wu Territory. Đánh bại Yu Mi cùng Zhang Ying trước lúc chúng kịp vứt chạy. Thông báo khí giới cấp độ 10 vẫn mở ra.

Gan Ning Stage: Battle Of Xia Kou (Musou Mode On Ly). Đánh bại Su Fei và Chen Shen. Chờ mang đến dung dịch súng xuất hiện trên tàu, hãy mang lại phá dòng lu để đốt tàu. Sau kia đánh bại Chen Jiu, Deng Long và Zhang Hu. khi cái tàu vẫn đốt hôm trước đâm vào thuyền của địch, hãy vượt qua Cai Mao. Thông báo về tranh bị vẫn xuất hiện thêm.

OTHERS

Lu Bu Stage: Lu Bu”s Rebellion. Giết sạch sẽ quân tướng tá của Dong Zhuo trước khi giết Dong Zhuo, tất cả đều phải bởi vì Lu Bu giết thịt. Hãy đi nói quanh nói quẩn quanh bản đồ gia dụng, lúc nào không thể quân tiếp viện nữa thì sẽ sở hữu thông báo có thiết bị level 10.

Diao Chan Stage: Battle Of Si Shui Gate. Không giết bất cứ thương hiệu địch làm sao cho đến Khi Hua Xiong chết. Sau khi Hua Xiong bị tiêu diệt, Li Jue bước đầu Cảm Xúc thấp thỏm. Quý Khách sẽ có một khoảng tầm thời gian khoảng chừng 3 phút nhằm vượt qua Cao Cao, Liu Bei và Sun jian trước lúc Li Jue quăng quật chạy. Thông báo về vũ khí cấp độ 10 sẽ lộ diện.

Dong Zhuo Stage: Lu Bu”s Revolt. Tiêu diệt không còn sạch mát quân tướng vào trận này. Thông báo về trang bị sẽ xuất hiện thêm Khi không hề một quân địch nào.

Yuan Shao Stage: The Battle Of Guan Du. Tất cả Việc bắt buộc làm là bảo vệ dòng xe công thành cho đến Khi thành của Cao Cao bị vỡ lẽ. Thông báo về thiết bị đã xuất hiện thêm.

Zhang Jiao Stage: The Yellow Turban Rebellion. Tiêu khử tất cả tướng địch (của cả tướng mạo phụ) chỉ còn lại một mình He Jin. Sau đó, tàn phá He Jin, Dong Zhuo vẫn xuất hiện. Chạy lên hủy diệt Hua Xiong, thông tin về vũ khí vẫn mở ra. Lưu ý: Zhang Liang va Zhang Bao yêu cầu còn sống

Meng Huo Stage: Battle Of Cheng Du. Tiêu diệt không còn quân tướng tá vào trận chiến này chỉ để lại một mình Zhu Ge Liang và Liu Bei. lúc như thế nào chú ý trên bạn dạng thiết bị không còn bóng hình một thương hiệu địch nào thì hãy tàn phá Zhu Ge Liang, thông tin về trang bị đã xuất hiện thêm.

Zhu Rong Stage: Battle Of Xu Chang. Đánh bại Cao Xiu với Cao Zhen. Bảo vệ dòng xe mộc cho tới Khi nó bắc vào thành Xu Chang. Đánh bại Cao Hong, Xia Hou Dun, Man Chong cùng Cao Zhang, thông báo về trang bị level 10 đã xuất hiện.

EDIT OFFICERS

Sword Stage: The Yellow Turban Fotress. Đánh bại theo trang bị tự những tướng mạo sau: Bo Zhang, Zhou Cang, Cheng Yuan Zhi hoặc He Yi, Pei Yuan Shao với Cheng Yuan Zhi, thông báo về vũ trang sẽ lộ diện.

Spear Stage: Battle Of Si Shui Gate. Đánh bại Fan Chou và toàn bộ bộ đội trong kho lương thực. Sau kia vượt qua Hua Xiong cùng nhị thương hiệu tuỳ tướng tá của Li Jue. khi Zhang Liao mở ra thì vượt qua hắn ta, thông báo về trang bị đã xuất hiện thêm.

Pike Stage: Battle Of Hu Lao Gate. Tất cả Việc đề xuất làm cho là vượt mặt Lu Bu, thông báo về vũ khí sẽ lộ diện.

Rapiner Stage: The Yellow Turban Menace. Đánh bại những tướng tá sau: Gao Sheng, Deng Mao, Huang Shao, He Yi và Yan Zheng, thông tin về khí giới sẽ mở ra.

Great Sword Stage: The Yellow Turban Rebellion. Đánh bại hết tướng tá bao gồm, prúc trong trận chiến, ban bố về tranh bị vẫn xuất hiện thêm.

IV.UNLOCKING SPECIAL ITEMS

Đây là các món Item cơ mà yêu cầu ngừng trách nhiệm bắt đầu lộ diện. Sau Khi chấm dứt trọng trách vẫn lộ diện chiếc chữ màu xanh da trời lá cây báo hiệu 1 trong các hai sự khiếu nại sau: Xuất hiện tại thùng Item hoặc xuất hiện thêm một tổ Suply Team. Hãy vào trong phần History để biết địa điểm đúng đắn. Nếu là đội Suply Team thì cần nhanh lẹ hủy diệt thương hiệu đội trưởng để lấy nhà cửa.

Art Of War Công dụng: Dùng hầu hết đồ vật nhân đôi Att và Def lâu dài hơn. Stage: Campaign Against Sun Jian. Phe: Dong Zhuo Vào cuộc đấu, hãy chạy lên thành của Sun Jian. Tiêu diệt Sun Quan để msinh sống cổng. Vào vào thành, Sun Jian đã bặt tăm. Hãy tàn phá các tướng tá sau: Sun Shang Xiang, Sun Ce, Lu Meng, Gan Ning hoặc Zhou Tai. Suply Team sẽ xuất hiện thêm.

Survival Guide Công dụng: Tăng Att lên gấp đôi khi máu đỏ. Stage: The Two Qiao. Phe: Wu. Chỉ yêu cầu đảm bảo Xiao Qiao mang lại gặp gỡ Da Qiao, vật phẩm đang xuất hiện bên dưới phiên bản vật dụng, sát chỗ Dong Zhuo.

Way Of The Musou Công dụng: Cho phxay tấn công Musou ra lửa. Stage: Guan Yu”s Escape. Phe: Wei. Băng qua cửa sản phẩm công nghệ 4, ngay gần đến cổng thành, Suply Team đã xuất hiện.

nguồn Scroll Công dụng: lúc đọ lực với tên tướng mạo địch thì cả nhị sẽ hoà Stage: Yellow Turban Fotress. Phe: Yellow Turban Tiêu khử Zhao Yun và Guan Yu, Suply Team vẫn xuất hiện ngay gần địa điểm Sun Shang Xiang.

Wind Scroll Công dụng: Cho phxay tranh bị đánh dài hơn. Stage: Battle Of Xu Chang Phe: Shu. Bảo vệ dòng lan can cho đến Khi nó bắc được vào thành Xu Chang. Khi Xu Zhu xuất hiện thêm, tàn phá hắn ta. Item sẽ xuất hiện thêm. Lưu ý :không cho hắn phá kho lương của ta

Fire Arrows Công dụng: Cho phnghiền bắn ra tên lửa. Stage: Unification For Jing Phe: Wu Đánh bại Zhou Xin, Suply Team vẫn xuất hiện ngay sát tòa thành bên trên.

Charge Bracer Công dụng: không rõ lắm về tòa tháp này Stage: Campaign Against Sun Jian. Phe: Yuan Shao. Vào trận chiến, hãy chạy lên thành của Sun Jian, vào vào thành. khi Sun Jian mất tích thì Suply Team vẫn xuất hiện thêm tại phần ngay gần cổng thành.

Bodyguard Manual Công dụng: Bodyguard sẽ tấn công bạo gan rộng Stage: Guan Yu”s Escape. Phe: Shu. Bảo vệ mẫu xe ngựa, hủy hoại không còn tướng mạo. lúc mang đến cửa sản phẩm công nghệ 5, sau thời điểm tàn phá hết tướng tá ở chỗ này thì đợi Xia Hou Dun đến. Khi gặp Xia Hou Dun thì lộ diện đoạn kiểm tra nhị người thì thầm. Sau đoạn thử nghiệm này, công trình vẫn lộ diện địa điểm phi thuyền ngay gần điểm thoát. Lưu ý:nên chọn lựa quan tiền vũ

V.UNLOCKING SADDNES

Shadow Saddnes Công dụng: Không bị đánh ngã ngựa. Stage: Battle Of Tong Gate. Phe: Shu. Đánh bại 4 tướng tá ở góc dưới mặt nên. Chờ Cao Cao gặp mặt với rỉ tai với Han Sui. Nếu Han Sui làm phản thì trách nhiệm ko chấm dứt. Để hắn ko bội phản thì sau thời điểm phá hủy 4 thương hiệu tướng tá tê không vào vào thành Cao Cao. lúc cuộc chiêu hàng vừa rứt, hãy chạy ngay lên phía Tây Bắc của bạn dạng đồ, không đi qua trại Cao Cao. Đợi Cao Cao về trại, hãy vượt qua Yu Jin, Xu Huang cùng các quân tướng tá khác làm thế nào để cho chỉ số morale của Cao Cao còn 1 sao. Chờ mang lại Ma Chao gặp mặt Cao Cao, sẽ xuất hiện thêm đoạn kiểm tra cảnh quân chúng ta trông thấy rát những ngựa, trong số đó gồm nhỏ Shadow Saddnes. Sau đoạn kiểm tra kia, chiến thắng đã xuất hiện ngơi nghỉ vùng khu đất phía Đông Nam của bản đồ vật.

Red Hare Saddnes Công dụng: Chạy cực nhanh khô Stage: Battle Of Xia Pi Phe: Lu Bu. Không yêu cầu làm thịt bất cứ thương hiệu tướng làm sao. Chờ lộ diện đoạn test cảnh Guan Yu tra cứu thấy ngựa Xích Thố trong mảnh đất ngơi nghỉ cái hồ. Sau đoạn chạy thử này, hãy hủy hoại Guan Yu, thành công sẽ mở ra sống mảnh đất nền kia.

Hex Mark Saddnes Công dụng: Tăng chỉ số như mong muốn Stage: Campaign Against Liu Bei (Musou Mode Only) Phe: Yellow Turban Đánh bại Guan Yu, Zhao Yun, Ma Chao, Huang Zhong, Wei Yan. Chạy xuống giải vây cho Zhang Jiao. Đợi Liu Bei thoát khỏi thành thì tấn công cho tới lúc hắn chỉ còn một nửa tiết. Item sẽ mở ra sống mảnh đất trong chiếc hồ nước sống phía Đông Nam của phiên bản thiết bị.

Storm Saddnes Công dụng: Tăng sức tiến công trên ngựa Stage: Campaign Against Cao Cao Phe: Lu Bu Tiêu khử Cao Ren. Chạy xuống vùng dưới đất hạn hẹp phía Đông Nam bạn dạng đồ dùng. Xu Huang xuất hiện thêm, tàn phá hắn. Chạy lên thành của Xia Hou Yuan, tàn phá hắn. Sau đó tàn phá nốt thương hiệu tướng xuất hiện thêm sinh sống phía dưới trại Xia Hou Yuan. Vào trong thành Cao Cao, cửa thành đóng lại. Xia Hou Dun xuất hiện thêm. Tiêu khử thương hiệu gác cổng nhằm mnghỉ ngơi cổng thành. Chạy lên hủy diệt Xia Hou Dun, sản phẩm đang mở ra tức thì chân ngựa của Cao Cao.

Elephant Saddnes Stage: Nanman Campaign Phe: Nanman. Chọn Huang Gai. Đi theo tuyến đường bên đề nghị đã thấy một đoàn voi. Đặt bom cho thằng quản tượng bổ xuống. Sau kia cưỡi bé voi đó cho cổng doanh trại của Zhu Ge Liang. Khi vừa mang đến cổng doanh trại thì nhà cửa vẫn lộ diện vào chỗ đóng quân của Meng Huo.

VI. DYNASTY WARRIORS 4 ENDINGS

Ending 1: Mỗi trận đạt bên dưới 200 Ko, dưới 4000 điểm. Thời gian hoàn thành từng trận trên 20 phút.

Ending 2: Mỗi trận đạt bên trên 200 Ko, trên 4000 điểm. Thời gian ngừng từng trận bên trên 20 phút.

Ending 3: Mỗi trận đạt dưới 200 Ko, bên dưới 4000 điểm. Thời gian hoàn thành từng trận dưới trăng tròn phút.

Ending 4: Mỗi trận đạt bên trên 200 Ko, trên 4000 điểm. Thời gian dứt mỗi trận dưới trăng tròn phút ít. Trong khi còn tồn tại trải đời phú so với từng nhà: Ngụy: Battle Of Chi Bi. Phá cả 3 chiến lược của Pang Tong, Zhu Ge Liang và Huang Gai

Ngô: Race For The Nan Territory. Cthi thoảng được cả 3 thành trước quân Thục

Thục: Campaign For Cheng Du. Làm mang đến Liu Zhang đầu hàng

Lu Bu: Lu Bu”s Rebellion. Giết sạch quân tướng tá nhỏng Lúc lấy tranh bị level 10

Dong Zhuo: Battle Of Si Shui Gate. Sau Khi Hua Xiong chết thì mới có thể đánh bại Cao Cao, Liu Bei cùng Sun Jian

Yuan Shao: Battle Of Guan Du. Đánh bại Guan Yu

Nanman: Battle Of Cheng Du. Bảo vệ Wu Tu Gu sinh sống cho cuối trận đánh

Yellow Turban: Yellow Turban Rebellion. Tất cả tướng tá theo người buộc phải còn sống đến hết trận đấu.

VII. DYNASTY WARRIORS 4 BODYGUARDS

Đây là biện pháp luyện Bodygurad thế nào cho khi lên màn chơi trăng tròn sẽ được phong tước đoạt hiệu.

Stalwarts Công dụng: không có elemental attaông xã Cách luyện:từ bỏ cấp độ 1_3 Bows,level 3_8 Spears, level 8_đôi mươi Swords

Phoenixes Công dụng: Max defense thuộc chức năng Ice Cách luyện: từ cấp độ 1_4 Bows, cấp độ 4_8 Spears,level 8_20 Swords

Tigers Công dụng: Max attachồng cùng tác dụng Blast Cách luyện: tự màn chơi 1_9 Bows, level 9_18 Pikes, level 18_trăng tròn Swords

Dragons Công dụng: Tác dụng Vorpal Cách luyện: trường đoản cú màn chơi 1_8 Bows,level 8_16 Pikes,level 16_17 Spears,level 17_20 Swords

Masters Công dụng: Max HP cùng chức năng Flame Cách luyện: từ bỏ màn chơi 1_5 Bows, level 5_7 Pikes, cấp độ 7_20 Swords

Experts Công dụng: Max HP. cùng chức năng Lightning Cách luyện: từ bỏ cấp độ 1_4 Bows, level 4_17 Spears, màn chơi 17_trăng tròn Swords

VIII. VỊ TRÍ LIFE UP. VÀ MUSOU UP

Battle Of Tong Gate: Musou up: vào màn đi thẳng lên đập cái lu sành sát cầu bên dưới loại sông Life up: phía bên trong mấy loại lu sinh sống trên cổng gate tối đa đi thẳng lên trên đang thấy

Battle Of Yi Ling: Musou up: nằm ở vị trí bến thuyền vị trí gia cát lượng mở ra kế cái sông Life up: trong mê cung các bạn chạy vào mặt nhánh yêu cầu rất dễ dàng tìm

Campaign For Jing Life up: tức thì mxay bản đồ dùng tiếp cận hướng nam Musou up: đi lên hướng nam, nó nằm tiếp giáp vách thành

Unification Of Jing Không kiếm tìm thấy

Battle Of Jie Ting Life up: nó nằm giữa phiên bản đồ gia dụng mé bên đề nghị sát vách đá Musou up: Quanh Vùng mặt phải cũng xấp xỉ vách đá

Battle Of Wu Zhang Plains Life up: phía bên trái bản vật ( sau khi xe lương thực được bình yên ) Musou up 1: phía trái bạn dạng đồ dùng ( lấy sau khi xe pháo thực phẩm được bình yên ) Musou up 2: ngay gần địa điểm tướng tá Zhen Ji đứng.

Battle Of Tian Shui Life up: cây cầu bên trái hướng phía nam gần vách đá Musou up: cây cầu bên phải ngay sát mép bản đồ

Battle Of He Fei Life up: vào thành He Fei Musou up: khu vực trọng tâm phía bên trái sát chỗ captian đứng

Battle Of Shi Ting Life up: phía bên ngoài thành Shi Ting ngay sát chỗ Lu Meng đứng Musou up: vào thành, mặt bắt buộc, ngay lập tức mnghiền vách đá

Eliminate Zhang Jiao Life up: ngay gần vị trí Zhang Jiao đứng đập mấy loại lu Musou up: mặt bắt buộc, ngay sát thương hiệu captian, ngay lập tức mấy cái bậc thang

Yellow Turban Rebellion Life up:vào thành Zhang Jiao, mặt nên vị trí tướng mạo Zhang Liang đứng bao gồm 2 cái lu 1 dòng thùng Musou up: nhánh mặt bắt buộc chỗ bao gồm khúc quẹo thứ 2 ngay gần tướng Han Xian, ngay cạnh tường

Campaign For Wu Territory Life up: Lúc vào thành quẹo trái thì thấy 1 bức tướng vòng tròn, trải qua mặt yêu cầu nó ở riêng một địa điểm rất dễ dàng thấy Musou: đã update sau

The Two Qiaos Musou up: mặt đường phía trái biện pháp cổng thành một khoảng chừng nđính thêm, gần cạnh vách đá Life up:đang update sau

Yellow Turnban Fortress Musou up: mặt đường bên cần trước lúc vào tuyến phố vòng tròn gần cổng gate captain Life up: vào trại tướng tá Zhou Cang góc trái bên dưới gần cạnh vách đá

Battle Of Si Shui Gate Musou up: phía dưới bên đề nghị ngay sát tướng Niu Fu tất cả vách ngăn nhảy qua đập hũ rước Life up: trong kho lương phía dưới bên trái

Battle Of Cheng Du Musou up: bên dưới phiên bản đồ gia dụng ngay sát kè sông với xe phun cung (phe nanman) Life up:vào rừng trúc

Lu Bu Revolt Musou up: phòng sau cùng phía phía bên trái bản thứ Life up: ở sau cái ngai phía phía mặt phải


Chuyên mục: Hướng Dẫn