Cách chơi ngôi sao thời trang chặng 1

Dưới đấy là tổng đúng theo những bài thi đạt điểm S trên cấp cho Thiếu Nữ. Các chúng ta cũng có thể triển khai theo hoặc tìm hiểu thêm để nhấn được điểm review cao hơn nữa.

Bạn đang đọc: Cách chơi ngôi sao thời trang chặng 1

Cấp Thiếu Nữ – Chặng 1

Chặng 1 của cấp Thiếu Nữ bao gồm 9 bài xích thi. Dưới đó là công dụng được điểm S của những bài bác thi trước kia. Các bạn có thể tiến hành theo hoặc tham khảo để dìm được điểm review cao hơn nữa.

Xem thêm: Điểm Danh Phần Mềm Tăng Follow Facebook Miễn Phí, Phần Mềm Auto Tăng Follow Facebook Miễn Phí

Bài 1

*

Bài 2

*

Bài 3

*

Bài 4

*

Bài 5

*

Bài 6

*

Bài 7

*

Bài 8

*

Bài 9

*

Cấp Thiếu Nữ – Chặng 2

Chặng 2 của cấp Thiếu Nữ bao gồm 9 bài thi với 2 nhiệm vụ phụ. Dưới đây là công dụng ăn điểm S của các bài xích thi trước đó. Các bạn có thể thực hiện theo hoặc tham khảo để dìm được điểm Reviews cao hơn nữa.

Bài 1

*

Bài 2

*

Bài 3

*

Bài 4

*

Bài 5

*

Bài 6

*

Bài 7

*

Bài 8

*

Bài 9

*

Nhiệm vụ phú 1

*

Nhiệm vụ phú 2

*

Cấp Thiếu Nữ – Chặng 3

Chặng 3 của cung cấp Thiếu Nữ bao gồm 12 bài thi với 1 trọng trách phú. Dưới đây là tác dụng ăn điểm S của những bài xích thi trước kia. Các bạn có thể tiến hành theo hoặc tìm hiểu thêm nhằm dìm lấy điểm Đánh Giá cao hơn.


Chuyên mục: Hướng Dẫn