Cách chơi toram online

*Lời đầu xin đến nói thật! Thiệt tình là mong mỏi phân chia sẽ game hay mang đến bạn bè, post hình và đoạn phim lên lắm nhưng lại bởi vì là không dc lên member chính thức (ko đầy đủ 3 "thích") bắt buộc ko thể! Thôi thì tiện thể này post 3 post ở đây, ad đừng xoá nhé, ko bắt buộc spam đâu, xin khẳng định nếu trong thời gian 2 ngày dc lên thừa nhận mà lại ko update link bài này thì ad cứ xoá tự nhiên và thoải mái, hạ xuống dự bị lại cũng dc.