CỤC THUẾ TỈNH AN GIANG

Share:

Cục Thuế tỉnh An Giang có địa chỉ cửa hàng tại Số 10 Bùi Văn Danh, Phường Mỹ Xuyên - thành phố Long Xuyên - An Giang. Mã số thuế 1600388883 Đăng ký kết & quản lý bởi cục Thuế tỉnh giấc An Giang

Ngành nghề kinh doanh chính: Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ

Cập nhật: 6 năm trước


Bạn đang đọc: Cục thuế tỉnh an giang

Từ khóa: 1600388883, 076847203, An Giang, thành phố Long Xuyên, Phường Mỹ Xuyên, Đoàn Hữu Phước, Mai thành tâm


Ngành nghề kinh doanh

STT tên ngành Mã ngành
1 In ấn 18110
2 Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa khác lưu đụng hoặc trên chợ 4789

Xem thêm: Tải Game Diablo 2 Full Crack, Download Diablo 2 Full Crack Cho Pc

STT Mã số thuế Tên công ty Địa chỉ
1 1600388883 Chi cục thuế Thị thôn Long Xuyên Nguyễn Văn Cưng
2 1600388883 Chi cục Thuế thành phố Châu Đốc Phường B
3 1600388883 Chi viên Thuế thị trấn Tân Châu TT Tân Châu
4 1600388883 Chi cục Thuế thị xã Phú Tân TT Phú Mỹ
5 1600388883 Chi viên Thuế thị xã An Phú TT An Phú
6 1600388883 Chi viên Thuế huyện Chợ Mới TT Chợ Mới
7 1600388883 Chi cục Thuế huyện Châu Phú TT loại Dầu
8 1600388883 Chi viên Thuế thị xã Châu Thành TT An Châu
9 1600388883 Chi cục Thuế huyện Thoại Sơn TT Núi Sập
10 1600388883 Chi cục Thuế thị trấn Tịnh Biên TT đơn vị Bàng
11 1600388883 Chi cục Thuế huyện Tri Tôn TT Tri Tôn

STT Mã số thuế Tên doanh nghiệp lớn Địa chỉ
1 1600388883 Chi cục thuế Thị buôn bản Long Xuyên Nguyễn Văn Cưng
2 1600388883 Chi cục Thuế thành phố Châu Đốc Phường B
3 1600388883 Chi cục Thuế huyện Tân Châu TT Tân Châu
4 1600388883 Chi viên Thuế thị xã Phú Tân TT Phú Mỹ
5 1600388883 Chi cục Thuế thị xã An Phú TT An Phú
6 1600388883 Chi cục Thuế thị trấn Chợ Mới TT Chợ Mới
7 1600388883 Chi viên Thuế thị trấn Châu Phú TT mẫu Dầu
8 1600388883 Chi viên Thuế huyện Châu Thành TT An Châu
9 1600388883 Chi cục Thuế thị trấn Thoại Sơn TT Núi Sập
10 1600388883 Chi viên Thuế huyện Tịnh Biên TT bên Bàng
11 1600388883 Chi viên Thuế huyện Tri Tôn TT Tri Tôn

*

Cơ sở dữ liệu thông tin doanh nghiệp là trang web cung cấp, tra cứu miễn phí thông tin doanh nghiệp.

Bài viết liên quan