Download phần mềm máy in canon 2900

Share:
download về

Tôi đã đọc và hiểu những tuyên tía miễn trừ trách nhiệm dưới đây và mong ước tải về phần mềm được chỉ định và hướng dẫn


OS

Windows Server năm nhâm thìn (x64) Windows vps 2012 R2 (x64) Windows hệ thống 2012 (x64) Windows server 2008 R2 (x64) Windows server 2008 (x64) Windows vps 2003 R2 (x64) Windows server 2003 (x64) Windows 10 (x64) Windows 8.1 (x64) Windows 8 (x64) Windows 7 (x64) Windows Vista (x64) Windows XP (x64)

hướng dẫn setup

*Precaution When Using a USB ConnectionDisconnect the USB cable that connects the device and computer before installing the driver.Connect the USB cable after installing the driver.Driver và application software files have been compressed.The following instructions show you how to tải về the compressed files and decompress them.1. To download files, click the file link, select , & specify the directory where you want to save the file.The download will start automatically.2. Downloaded files are saved in the specified thư mục in a self-extracting format (.exe format).3. Double-click the files khổng lồ decompress them. A new folder will be created in the same folder.The new thư mục will have the same name as the compressed file.4. Double-click the decompressed Setup.exe file to start installation.

Bạn đang đọc: Download phần mềm máy in canon 2900


tin tức tập tin

tên tập tin: LBP2900_R150_V330_W64_uk_EN_2.exe Phiên phiên bản tập tin: R1.50V3.30 kích thước tập tin: 11196KB

Tuyên tía miễn trừ trọng trách

Tất cả những phần mềm, lịch trình (bao tất cả nhưng giới hạn max trình điều khiển), tệp, tài liệu, lý giải sử dụng, gợi ý hoặc bất kỳ tài liệu nào khác (gọi bình thường là "Nội dung") được cung ứng trên website này trên cơ sở "nguyên bản".

Canon Singapore Pte. Ltd., và những công ty liên kết của chính bản thân mình ("Canon") không đảm bảo an toàn dưới ngẫu nhiên hình thức nào liên quan đến Nội dung, từ chối hoàn toàn tất cả các bảo đảm, được biểu lộ rõ hoặc mang ý nghĩa ngụ ý (bao gồm, nhưng mà không giới hạn, những bảo vệ được ý niệm về kỹ năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và tính ko vi phạm) và sẽ không chịu trọng trách cập nhật, thay thế hoặc cung ứng Nội dung.

Canon bảo lưu toàn bộ các pháp quyền, quyền download và quyền cài trí tuệ có tương quan trong Nội dung. Bạn có thể tải xuống và sử dụng Nội dung chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại và tự chịu đựng rủi ro. Canon sẽ không chịu trọng trách cho bất kỳ thiệt sợ hãi nào tương quan đến Nội dung, (bao gồm, tuy thế không giới hạn, thiệt hại gián tiếp, mang ý nghĩa hậu quả, mang tính chất cảnh cáo hoặc phần nhiều thiệt hại ngẫu nhiên).

Xem thêm: tool fix lỗi ios 10.2

Bạn không được phân phối, chuyển nhượng, cấp phép, bán, mang lại thuê, phạt sóng, truyền tải, xuất bạn dạng hoặc chuyển nhượng bàn giao Nội dung cho bất kỳ bên làm sao khác. Bạn cũng trở thành không (và sẽ không để fan khác) sao chép, sửa đổi, định hình lại, tách bóc rời, dịch ngược hoặc đảo ngược kỹ thuật hoặc tạo ra các cống phẩm phái sinh từ Nội dung, toàn bộ hoặc một phần.

Bạn đồng ý không nhờ cất hộ hoặc gửi Nội dung thoát khỏi quốc gia/khu vực nơi lúc đầu bạn có được Nội dung đó đến những quốc gia/khu vực khác mà lại không có bất kỳ sự cho phép bắt buộc như thế nào của chính phủ hiện hành và/hoặc vi phạm bất kỳ luật, tiêu giảm và hiện tượng nào.

Bằng việc triển khai tải xuống Nội dung, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi những quy định trên cũng tương tự tất cả các luật với quy định áp dụng cho bài toán bạn cài xuống và thực hiện Nội dung.

Bài viết liên quan