Fix lỗi mtp usb device driver cho điện thoại android

Ai biết cái này giúp với.... UP rom cho ARC xong giờ máy tính k thừa nhận Smartphone nữa... KHi cắm cáp vào thì đt k hiện lên cái icon kết nối usb, phải vào setting nhằm unmout. Xong rồi trên máy tính có báo là lỗi cùng với MTPhường USB Device... Làm sao giờ