HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM KBHXH

Share:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM KBHXHPhần mềm kê khai BHXH điện tử KBHXH là công cụ giúp Doanh nghiệp thực hiện quy trình kê khai BHXH. KBHXH giúp Doanh nghiệp dễ dàng lập và quản lý các bộ hồ sơ theo nghiệp vụ BHXH. Thông qua KBHXH, Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ BHXH qua mạng Internet tới cơ quan BHXH quản lý thông qua Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc kết xuất bộ hồ sơ điện tử thành bộ hồ sơ giấy để nộp trực tiếp.

Bạn đang đọc: Hướng dẫn sử dụng phần mềm kbhxh

*

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM KBHXHMục lục

I.

Giới thiệu .........................................................................................................................................

II.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai BHXH ...............................................................................

1.

Nhập thông tin Doanh nghiệp ..........................................................................................................

2.

Quản lý lao động ..............................................................................................................................

2.1

Danh mục đơn vị/ phòng ban .....................................................................................................

2.2

Danh sách lao động ....................................................................................................................

Xem thêm: Top 10 Phần Mềm Kế Toán Sản Xuất Thông Dụng Hiện Nay, Phần Mềm Kế Toán Sản Xuất

3.

Quy trình 4 bước ............................................................................................................................

3.1

Bước 1: Chọn nghiệp vụ ..........................................................................................................

3.2

Bước 2: Chọn người lao động ..................................................................................................

3.3

Bước 3: Lập hồ sơ ....................................................................................................................

3.4

Bước 4: Ký và nộp hồ sơ .........................................................................................................

4.

Cập nhật kết quả và tra cứu các bộ hồ sơ đã nộp đến cơ quan BHXH ..........................................

4.1

Cập nhật kết quả.......................................................................................................................

4.2

Tra cứu hồ sơ ...........................................................................................................................

*
1,Tải File hướng dẫn sử dụng phần mềm KBHXH tại đây : Nhấn vào đây để Tải

2. Tải phần mềm KBHXH tại đây :3. Video hướng dẫn sử dụng KBHXH: -Bài 1:

Hướng dẫn nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội trên KBHXH KBH

- Bài 2 :Hướng dẫn đăng ký tài khoản giao dịch trên KBHXH KBH

Bài viết liên quan