NGHE TIẾNG ANH LỚP 9

Share:

Tim Jones’s Mexican pen pal, Carlo, is visiting the USA. Listen khổng lồ their conversation and check the numbers of the correct pictures.

Bạn đang đọc: Nghe tiếng anh lớp 9

(Carlo, một bạn tâm thư bạn Mexico của Tim Jones, đã thăm Hoa Kì. Nghe cuộc đối thoại của họ và khắc ghi vào những số của hình đúng.)

*

Lời giải đưa ra tiết

a. 1 b. 2 c. 2

Giải chi tiết:

a. Tim nói: "Carlo! Be careful. You’re walking on the grass. The park keeper is growing some more..."

bTim: "No. That’s 103 bus. We want the number 130."

c. Carlo: "Oh, no. I can eat Mexican food at home. I love American food. I’d rather eat hamburgers"

Tapescript:

Tim: Are you hungry, Carlo ?

Carlo: Yes.

Tim: Okay. Let’s go to a restaurant downtown. If we go through the park, we can catch the bus on Ocean Drive.

Carlo: That’s fine. I really lượt thích walking in the park. You are lucky lớn have a place like this close khổng lồ your home. It’s so beautiful with all the trees and flowers & a pond in the middle.

Tim: Carlo! Be careful. You’re walking on the grass. The park keeper is growing some more – You’ll kill the new grass!

Carlo: Oh, sorry. I didn’t see the sign.

Tim: Come on. It’s time we caught the bus.

Carlo: Is that our bus, Tim ?

Tim: No. That’s 103 bus. We want the number 130.

Xem thêm: cach choi dau truong chan li

Carlo: Where are we going to lớn eat ?

Tim: It’s up lớn you. There’s a new Mexican restaurant in town

Carlo: Oh, no. I can eat Mexican food at home. I love American food. I’d rather eat hamburgers

Tim: Okay. I know exactly where we need to go!

Dịch bài bác nghe: 

Tim: bạn có đói không, Carlo?

Carlo: Có.

Tim: Được rồi. Hãy mang lại một quán ăn ở thị xã nhé! Nếu chúng ta đi đi qua công viên, chúng ta có thể bắt kịp xe pháo buýt sinh sống Cổng Đại Dương.

Carlo: Được thôi. Bản thân thật sự thích đi dạo trong công viên. Các bạn thật sự như ý khi có một nơi bởi thế gần nhà. Thật đẹp với mọi hàng cây và những nhành hoa và một hồ nước ở giữa.

Tim: Carlo! Cẩn thận! nhiều người đang giẫm lên cỏ kìa. Người quan tâm công viên sẽ trồng thêm đó. Bạn sẽ làm chúng bị tiêu diệt mất!


Carlo: Ồ, xin lỗi! bản thân không bắt gặp biển cấm. 

Tim: Thôi nào. Đến dịp bắt xe cộ buýt rồi.

Carlo: kia là xe pháo buýt của chúng ta à?

Tim: Không sẽ là xe 103. Họ cần xe cộ 130.

Carlo: họ sẽ ăn nơi đâu đây?

Tim: Tùy các bạn thôi. Tất cả một quán ăn Mexico bắt đầu mở làm việc trong trấn. 

Carlo: Ồ không. Mình có thể ăn món Mexico sinh hoạt nhà. Mình thích thức ăn của người Mỹ. Mình thích ăn hamburgers.

Bài viết liên quan