Rơi Vào Vòng Tay Anh

Share:
Bu1ea3n du1ecbch u0111u00e3 cu00f3 su1ef1 đến phu00e9p Reup cu1ee7a nhu00f3m du1ecbch.

Bạn đang đọc: Rơi vào vòng tay anh

Naoya mu1ed9t nhu00e2n viu00ean vu0103n phu00f2ng bu00ecnh thu01b0u1eddng, cu1eadu u0111u00e3 u0111em lu00f2ng yu00eau thu01b0u01a1ng su00e2u u0111u1eadm cu1ea5p tru00ean cu1ee7a mu00ecnh vu00e0 luu00f4n lu00e0m tu1ea5t cu1ea3 vu00ec anh ta. u0110u1ec3 ru1ed3i mu1ed9t ngu00e0y cu1eadu nhu1eadn u0111u01b0u1ee3c tin ru1eb1ng anh ta su1ebd ku1ebft hu00f4n, vu00e0 cu0169ng chu00ednh ngu00e0y hu00f4m u1ea5y cu1eadu u0111u00e3 gu1eb7p u0111u01b0u1ee3c ngu01b0u1eddi u0111u00e0n u00f4ng su1ebd cầm u0111u1ed5i cuu1ed9c u0111u1eddi cu1eadu mu00e3i mu00e3i.. ","other_title":"","status":2,"seo":"Ru01a0I Vu00c0O Vu00d2NG TAY ANH cu1ee7a tu00e1c giu1ea3 Takasaki Bosco u00e0 mu1ed9t bu1ed9 truyu1ec7n tranh u0111am mu1ef9, manga, boy love, yaoi, cuu1ed9c su1ed1ng du1eddi thu01b0u1eddng, h vu0103n, hiu1ec7n u0111u1ea1i, su1ee7ng ngu1ecdt, drama","authors":<"name":"takasaki bosco","slug":"takasaki-bosco">,"teams":<"name":"Dark Spirit Translation Team","slug":"dark-spirit-translation-team">,"categories":<"name":"Manga","slug":"manga","name":"Cao H","slug":"cao-h","name":"Chu1ee7ng u0111iu1ec1n","slug":"chung-dien","name":"H vu0103n","slug":"h-van","name":"Hiu1ec7n u0111u1ea1i","slug":"hien-dai","name":"Su1ee7ng ngu1ecdt","slug":"sung-ngot">,"read":"id":6080,"name":"Chu01b0u01a1ng 1","slug":"chuong-1"}" bookmark="">
Bản dịch đã bao gồm sự có thể chấp nhận được Reup của group dịch.

Naoya một nhân viên cấp dưới văn phòng bình thường, cậu đang đem lòng yêu thương sâu đậm cấp cho trên của chính bản thân mình và luôn luôn làm tất cả vì anh ta.

Xem thêm: Tai Game Android Yu Gi Oh Duel Generations Pc Download, Yu Gi Oh Duel Generations Pc Download

Để rồi một ngày cậu cảm nhận tin rằng anh ta sẽ kết hôn, cùng cũng bao gồm ngày hôm ấy cậu đã chạm chán được người đàn ông sẽ biến hóa cuộc đời cậu mãi mãi..


Bu1ea3n du1ecbch u0111u00e3 cu00f3 su1ef1 cho phu00e9p Reup cu1ee7a nhu00f3m du1ecbch. Naoya mu1ed9t nhu00e2n viu00ean vu0103n phu00f2ng bu00ecnh thu01b0u1eddng, cu1eadu u0111u00e3 u0111em lu00f2ng yu00eau thu01b0u01a1ng su00e2u u0111u1eadm cu1ea5p tru00ean cu1ee7a mu00ecnh vu00e0 luu00f4n lu00e0m tu1ea5t cu1ea3 vu00ec anh ta. u0110u1ec3 ru1ed3i mu1ed9t ngu00e0y cu1eadu nhu1eadn u0111u01b0u1ee3c tin ru1eb1ng anh ta su1ebd ku1ebft hu00f4n, vu00e0 cu0169ng chu00ednh ngu00e0y hu00f4m u1ea5y cu1eadu u0111u00e3 gu1eb7p u0111u01b0u1ee3c ngu01b0u1eddi u0111u00e0n u00f4ng su1ebd vậy u0111u1ed5i cuu1ed9c u0111u1eddi cu1eadu mu00e3i mu00e3i.. ","other_title":"","status":2,"seo":"Ru01a0I Vu00c0O Vu00d2NG TAY ANH cu1ee7a tu00e1c giu1ea3 Takasaki Bosco u00e0 mu1ed9t bu1ed9 truyu1ec7n tranh u0111am mu1ef9, manga, boy love, yaoi, cuu1ed9c su1ed1ng du1eddi thu01b0u1eddng, h vu0103n, hiu1ec7n u0111u1ea1i, su1ee7ng ngu1ecdt, drama","authors":<"name":"takasaki bosco","slug":"takasaki-bosco">,"teams":<"name":"Dark Spirit Translation Team","slug":"dark-spirit-translation-team">,"categories":<"name":"Manga","slug":"manga","name":"Cao H","slug":"cao-h","name":"Chu1ee7ng u0111iu1ec1n","slug":"chung-dien","name":"H vu0103n","slug":"h-van","name":"Hiu1ec7n u0111u1ea1i","slug":"hien-dai","name":"Su1ee7ng ngu1ecdt","slug":"sung-ngot">,"read":"id":6080,"name":"Chu01b0u01a1ng 1","slug":"chuong-1"}">

Bài viết liên quan