Feed and grow: fish

New fish simulator Feed & Grow! Brvà new simulator / survival PC game! Awesome world to hunt, feed and grow in! Multiplayer & singleplayer out now! Play now via Steam!

New fish simulator Feed and Grow!

Hunt other fish and sea creatures, feed and grow inlớn larger beasts!Feed and Grow: Fish is an animal survival simulator in an amazing sea world. Start as Bibos or Raptor & straight away you are ready khổng lồ dive sầu in to the mesmerizing world of Feed và Grow.

Bạn đang đọc: Feed and grow: fish

Full release date? Play beta now!

At the moment the game is available via Steam on Early Access. It will include multiplayer & that"s the main reason for the Early Access. We want to lớn test it together with you and make it more awesome with new game modes, new playable fish và sea creatures, abilities & passives. Chechồng it out now!


Controls & basics

It"s quite simple, swim around, look for food & eat it. You might have sầu khổng lồ kill it first though.

- Rotate - Forward - Backward - Sprint - Bite - Eat – Menu / Pause Few helpful insights You can eat small tasty shrimps too – especially helpful for little „baby“ fish To eat, open your mouth (hold Right Mouse button) và swyên through food. To attachồng / bite, open your mouth (hold Left Mouse button) & cthua it (release button) in front of something killable. In case you get stuông chồng („bitten into lớn something“), bite again khổng lồ release yourself. You can kill all kinds of fish, except for the ones of your own kind.

Should we add another tip? Tell us in Đánh Giá or forums on Steam!


Описание скоро

Hunt other fish & sea creatures, feed & grow inlớn larger beasts!Feed and Grow: Fish is an animal survival simulator in an amazing sea world. Start as Bibos or Raptor và straight away you are ready to dive in khổng lồ the mesmerizing world of Feed và Grow.

Full release date? Play beta now!

At the moment the game is available via Steam on Early Access. It will include multiplayer and that"s the main reason for the Early Access. We want to lớn chạy thử it together with you and make it more awesome with new game modes, new playable fish and sea creatures, abilities và passives. Cheông chồng it out now!


Controls & basics

It"s quite simple, swlặng around, look for food và eat it. You might have to lớn kill it first though.

- Rotate - Forward - Backward - Sprint - Bite - Eat – Menu / Pause Few helpful insights You can eat small tasty shrimps too – especially helpful for little „baby“ fish To eat, open your mouth (hold Right Mouse button) & swyên through food. To attaông chồng / bite, open your mouth (hold Left Mouse button) and cđại bại it (release button) in front of something killable. In case you get stuông xã („bitten into something“), bite again khổng lồ release yourself. You can kill all kinds of fish, except for the ones of your own kind.

Should we add another tip? Tell us in đánh giá or forums on Steam!


Beschreibung bald verfügbar

Hunt other fish and sea creatures, feed và grow into lớn larger beasts!Feed and Grow: Fish is an animal survival simulator in an amazing sea world. Start as Bibos or Raptor and straight away you are ready to dive sầu in to lớn the mesmerizing world of Feed & Grow.

Full release date? Play beta now!

At the moment the game is available via Steam on Early Access. It will include multiplayer and that"s the main reason for the Early Access. We want khổng lồ chạy thử it together with you và make it more awesome with new game modes, new playable fish & sea creatures, abilities & passives. Chechồng it out now!


Controls và basics

It"s quite simple, swyên ổn around, look for food and eat it. You might have sầu to lớn kill it first though.

- Rotate - Forward - Backward - Sprint - Bite - Eat – Menu / Pause Few helpful insights You can eat small tasty shrimps too – especially helpful for little „baby“ fish To eat, open your mouth (hold Right Mouse button) và swlặng through food. To attaông xã / bite, open your mouth (hold Left Mouse button) và cthảm bại it (release button) in front of something killable. In case you get stuông chồng („bitten into lớn something“), bite again to release yourself. You can kill all kinds of fish, except for the ones of your own kind.

Should we add another tip? Tell us in reviews or forums on Steam!


Opis już wkrótce

Hunt other fish và sea creatures, feed & grow inlớn larger beasts!Feed và Grow: Fish is an animal survival simulator in an amazing sea world. Start as Bibos or Raptor & straight away you are ready to dive sầu in to lớn the mesmerizing world of Feed and Grow.

Full release date? Play beta now!

At the moment the game is available via Steam on Early Access. It will include multiplayer và that"s the main reason for the Early Access. We want to demo it together with you & make it more awesome with new game modes, new playable fish & sea creatures, abilities & passives. Cheông xã it out now!


Controls & basics

It"s quite simple, swlặng around, look for food and eat it. You might have sầu to lớn kill it first though.

- Rotate - Forward - Backward - Sprint - Bite - Eat – Menu / Pause Few helpful insights You can eat small tasty shrimps too – especially helpful for little „baby“ fish To eat, open your mouth (hold Right Mouse button) & swyên through food. To attack / bite, open your mouth (hold Left Mouse button) and cthua trận it (release button) in front of something killable. In case you get stuông xã („bitten inkhổng lồ something“), bite again to lớn release yourself. You can kill all kinds of fish, except for the ones of your own kind.

Should we add another tip? Tell us in reviews or forums on Steam!


Nová hra o rybkách – simulátor Feed and Grow

Vydaj sa na lov rýb a ďalších morských tvorov a staň sa väčšou rybou! Feed and Grow: Fish je zvierací simulátor o prežitie v úžasnom podmorskom svete. Začínaš ako Bibos alebo Raptor a hneď môžeš skočiť bởi vì fantastického sveta Feed & Grow.

Kedy vyjde plná hra? Hraj cez Steam!

Momentálne je hra dostupná cez Steam na Early Access. Bude zahŕňať multiplayer a to lớn je aj hlavný dôvod pre Early Access. Chceme ju otestovať spolu s vamày a spraviť ju ešte úžasnejšiu s novýngươi hernými mechanikamày, novýmày hrateľnými rybkangươi a morskými tvormày, schopnosťami a pasívkami. Beta verzia by mala výjsť v priebehu Vianoc 2015!


Ovládanie a základy hry

Veľmi jednoduché, plávaj po svete, hľadaj jedlo a zjedz ho. Možno ho však budeš musieť najprv zabiť.

- Otáčanie - Dopredu - Dozadu <Ľavý Shift> - Šprint <Ľavé tlačítko myši> - Hrýzť - Jesť – Menu / Pauza Pár nápomocných tipov Môžeš jesť aj malé krevetky – tip najmä pre malé začínajúce rybky. Aby mê man potravu zjedol, otvor ústa (podrž Pravé tlačítko myši) a preplávaj cez jedlo. Aby đắm say zaútočil / hrýzol, otvor ústa (podrž Ľavé tlačítko myši) a zatvor ich (pusti tlačítko) pred niečím, čo sa dá zabiť. Ak sa zasekneš (ostaneš „zahryznutý v niečom“), hryzni ešte raz a koristi sa pustíš. Môžeš zabíjať všetky druhy rýb, okrem svojho (druh, za ktorý hráš).

Mali by sme pridať ďalší tip? Napíš nám mãng cầu Steame!


Nová hra o rybkách – simulátor Feed và Grow

Vydej se mãng cầu lov ryb a dalších morských tvorů a staň se větší rybou! Feed & Grow: Fish je zvířecí simulátor o přežití v úžasným podmořským světe. Začínáš jako Bibos nebo Raptor a hned můžeš skočit bởi vì fantastických vod Feed & Grow.

Xem thêm: tai game gta v

Kdy výjde plná hra?

Momentálně je hra dostupná cez Steam v Early Access. Bude v ní multiplayer a lớn je taky hlavní důvod pro Early Access. Chceme jí otestovat spolu s váma a spravit ju ješte úžasnejší s novýmày hernýmày mechaniky, novýma hratelnýma rybkama a mořskýma tvorma, schopnostma a pasívkamày. Beta verzie by mala vyjít v průběhu Vánoc 2015.


Ovládaní a základy hry

Velice jednoduché, plávej po světe, hledej jídlo a sněz ho. Možná ho však budeš muphối nejprve sầu zabít.

- Otáčaní - Vpřed - Vzad - Šprint - Kousat - Jíst – Menu / Pauza Pár nápomocných tipů Můžeš jíst i malé krevetky – dobrý tip pro malé začínajíci rybky. Aby jsi potravu sněz, otevři ústa (podrž Pravé tlačítko myši) a prepluj skrz jídlo. Aby jđam mê zaútočil / kousal, otevři ústa (podrž Levé tlačítko myši) a zavři je (pusti tlačítko) před nečím, co se dá zache. Ak se zasekneš (ostaneš „zakousnutý v něčem), kousni ješte jednou a kořisti jse pustíš. Můžeš zabíjet všechny druhy ryb, kromě toho svého (druh, za kterej hráš).

Měli by jsme přidať další tip? Napíš nám mãng cầu Steamu!


Love sầu it! I find it khổng lồ be extremely fun, & I cannot wait till multiplayer"s out!

A very chất lượng twist khổng lồ the survival game. I really enjoyed the game & got fairly high in cấp độ.

Really a great game, and great idea. i can"t wait for multiplayers mode. 5/5


Feed & Grow is a br& new game based in an amazing sea world. You play as a fish và your goal is khổng lồ hunt other fish. As the name goes, feed and grow! :)

In development

The game is in the early development stage at the moment and we have sầu fun plans for it. Ahy vọng the most anticipated updates is the multiplayer version (and, boy our local network thử nghiệm version is soooo much fun :) ). Stay tuned for more updates, coming very very soon.

Goals

Online Multiplayer Local network multiplayer is already working & will be available too, once we finish the online version.New maps và unique game modes on top of current survival modeDeadmatch, Team deadmatch, Steal the flag, Capture spawn area or even a fun "zombie?" infection-run/swim-for-your-lifeA lot of more diversity, more fish species and other sea creaturesUnique special attacks, abilities and passive sầu effects lớn certain species.

Meet the bros


*
*

Feed và Grow game is made by a team of two brothers, Robert (programming), Dominik (graphics), we"re from Slovakia (EU). Any reply or message is directly from us and we"re excited lớn meet you all in Feed and Grow world :)

The whole game is custom made by us, from the idea through graphics, 3D models, gameplay physics to lớn the trang web here :)

Multiplayer version release date?

Fingers crossed (or fingers on the keyboard :) in December 2015 :) We"re working hard to lớn get it all up và ready.

If there"s anything you want khổng lồ tell us, we"re more than happy lớn hear from you - gmail, Facebook or GameJolt are pretty fine to lớn contact us :) & we value every word from you, guys.

Also, we want khổng lồ say a big thanks to the amazing crowd at GameJolt, all the tín đồ videos, commenters on multiple sites for their great help, tips và awesome support so far!


*

Feed và Grow: Fish

Animal survival PC game in an amazing undersea world

Let"s be friends!

Terms & Conditions và Privacy policy

Feed and Grow 2021 | All rights reserved | Web thiết kế by Miss Marketing


We are using cookies khổng lồ give sầu you the best experience on our trang web.

You can find out more about which cookies we are using or switch them off in settings.


Chuyên mục: Games